Asked May 24th, 10:57 a.m. 88 1 0
  • 88 1 0
0

chèn emoji vào trước 1 chữ trong câu không có dấu cách bị lỗi

Share
  • 88 1 0

ở viber thì vẫn hiện được nhưng ở react-native thì input bị clear về rỗng luôn ạ, Ai có hướng xử lý cho việc này k ạ, Em cảm ơn ạ

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.