Asked Aug 21st, 3:51 p.m. 116 0 2
  • 116 0 2
+1

Dạ muốn hỏi về vòng lặp để lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu bằng PHP ạ

Share
  • 116 0 2

Dạ em xin chào mọi người ạ. Em có cái form như thế này mong mọi người hướng dẫn giúp em phương án để lưu được dữ liệu vào cơ sở dữ liệu ạ.

3 dòng này sẽ nhập môt lần. Nhưng khi lưu vào cơ sở dữ liệu thì nó sẽ dựa vào có bấy nhiêu dòng dữ liệu được sinh ra từ js để lưu cùng. Họ và Tên: Mã Sinh Viên: Mã Lớp:

Các dòng này sẽ dùng JS để nhân dòng nhập liệu SST - Môn Học - Điểm Số - Ghi Chú

Em muốn nếu trong trường hợp các dòng (SST - Môn Học - Điểm Số - Ghi Chú) được sinh ra 10 dòng dữ liệu thì (Họ và Tên: - Mã Sinh Viên: - Mã Lớp:) cũng được tự lưu 10 lần như vậy.

Em đang tìm hiểu trên PHP và mò trong Wordpress ạ. Mong mọi người giành chút thời gian quý báu cho em xin phương án với ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

2 ANSWERS


Answered Aug 23rd, 3:42 p.m.
0

Kiểm tra nhưng records đã có, updates. items mới thì insert INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3, ...), VALUES (value1, value2, value3, ...);

Share
Answered Sep 13th, 9:14 a.m.
0

1.Thông tin liên quan đến (Họ và Tên, Mã sinh viên, Mã lớp) thì bạn lưu vào 1 bảng thôi, lấy id (*) ra để tham chiếu đến bảng lưu các thông tin (SST, Môn học, Điểm số, Ghi chú)

2.Khi nhập liệu SST - Môn Học - Điểm Số - Ghi Chú, thì lưu theo object > khi gửi lên server thì loop cái object này ra rồi lưu lần lượt vào db kèm theo id (*) để xác định thông tin này thuộc sinh viên nào thôi.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.