Asked May 27th, 8:44 a.m. 80 0 0
  • 80 0 0
+2

[DevOps] Tích hợp JupyterNotebook

Share
  • 80 0 0

Xin chào,

Mình hiện tại có server local với nhiều CPU, RAM nhưng không có mạng internet.

Mình muốn thử triển khai JupyterNotebook cho một số nhân viên phát triển và phân tích dữ liệu bằng python. Mục tiêu giải quyết:

+ Tích hợp JupyterNotebook vào local web.
 + Tạo và quản lý môi trường riêng cho từng user.
 + Kết nối tới phân vùng dữ liệu chung được chia sẻ để có thể load và phân tích dữ liệu public. 

Do không chuyên DevOps nên mình chưa biết bắt đầu từ đâu cả. Mình phỏng đoán sẽ liên quan tới docker hoặc k8s do phân vùng môi trường dev python cá nhân.

Mong bạn nào có kinh nghiệm hướng dẫn hoặc cho mình keyword định hướng hoặc link hỗ trợ.

Xin cảm ơn.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.