Asked Oct 30th, 9:56 a.m. 68 0 0
  • 68 0 0
0

[Chatbot]

Share
  • 68 0 0

Xin chào, Mình có câu hỏi mang tính định hướng. Có bạn nào làm chatbot cho sản phẩm bán hàng chưa ạ?

  • Mục đích: hỏi tạo chatbot gợi ý với hơn 100 sản phẩm bán hàng.
  • Yêu cầu: truy xuất thông tin thực thể product_type, product_name, time từ câu hỏi, select database và phản hồi.
  • Ví dụ nlu.yml: . Tôi muốn biết thông tin giá sản phẩm /[điện thoại Samsung/]/(product_type/), model /[S23/]/(product_name/)? . Giá sản phẩm /[tai nghe/]/(product_type/) /[Airpod/]/(product_name/) bao nhiêu?

Mình có tìm hiểu về rasa chatbot, version 3.x. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm không được cao lắm - hay không nhận biết được thực thể khi thay đổi product_name.

Các bài hướng dẫn rasa chỉ dừng lại ở mức cơ bản hoặc trích xuất 1 thực thể - chưa đáp ứng được cho product. Nhiều câu hỏi tương tự không được giải đáp rõ ràng hoặc hướng dẫn theo concept khác - không tự nhiên. https://forum.rasa.com/t/unknown-word-extracted-as-entity/39886 https://forum.rasa.com/t/mapping-faq-with-rasa-for-large-dataset-2000/2406 https://forum.rasa.com/t/how-to-use-rasa-for-shopping-on-e-commerce-store/45471

Vậy, Có bạn nào làm chatbot về chủ đề này(tương tự) chưa - chỉ mình phương hướng với ạ? Nên dùng platform/model... nào ?

Mình thấy rasa ít hỗ trợ custom code. Chủ yếu tập trung xây dựng cốt chuyện nlu.yml, stories.yml.

Có nên tự đào tạo model riêng xử lý các bài toán riêng như intent classification and entity extraction và phát triển API như flask, fastapi ? Chatbot song ngữ Anh - Việt thì làm thế nào ạ ? Xin tên một số model tối ưu giải quyết các vấn đề trên.

Mình cảm ơn.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.