Asked Jan 6th, 2020 9:02 a.m. 117 0 1
  • 117 0 1
+2

Unit test reactjs with jest & enzyme

Share
  • 117 0 1

Hiện tại em đang viết unit test cho react app thì bị lỗi như hình dưới:

Mặc dù các function test của e đã pass hết

AI gặp lỗi này rồi giúp em với ạ

1 ANSWERS


Answered Jan 6th, 2020 9:43 a.m.
+2

Mình cũng chưa gặp lỗi tương tự như của bạn. Tuy nhiên có thử tìm kiếm thì có được 1 vài cách giải quyết như là:

  • Đổi tên .babelrc thành babel.config.js
  • Upgrade bản mới của babel

Bạn có thể đọc các cách giải quyết ở đây xem có được không. https://github.com/facebook/jest/issues/6933

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.