Asked Oct 13th, 4:43 PM 69 0 0
  • 69 0 0
0

Crawl dữ liệu bằng scrapy

Share
  • 69 0 0

image.png http://cem.gov.vn/ Dạ em muốn crawl dữ liệu như hình: thông tin trạm, thời gian, chỉ số, chất lượng Em có tham khảo bài viết trên crawl trên viblo nhưng có lẽ e lỗi cấu trúc đường dẫn thẻ, mong mng giúp ạ drive code: https://drive.google.com/drive/folders/1u0Y4Yg6c6d932PXpvpmoCWnozORzJOVQ?usp=sharing

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.