Asked Sep 23rd, 2022 2:59 a.m. 56 0 1
  • 56 0 1
0

Hỏi về custom fullcalendar, vue3 + nuxt3

Share
  • 56 0 1

Em muốn custom thư viện fullcalendar nhưng chưa tìm được cách. Khi click vào thời gian thì nó sẽ show 1 modal theo vị trí của thời gian click đó. Có cao nhân nào chỉ giáo em với ạ, em cảm ơn! link tham khảo https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?pli=1 GOOGLE CALENDAR image.png

FULLCALENDAR (modal show phải gần với thời gian click) image.png

1 ANSWERS


Answered Sep 24th, 2022 4:39 p.m.
0

thanks

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.