Asked Sep 27th, 2021 6:46 p.m. 158 0 4
  • 158 0 4
0

Kiểm Tra Thông Tin Đã Tồn Tại Chưa

Share
  • 158 0 4

Trong File test.txt có:

{ username: 'user1', password: '123' },

{ username: 'user2', password: '456' },

Phần nguời dùng gửi về bằng 'form':

username: user1

password: 789

làm thế nào để kiểm tra tên đấy đã tồn tại

(em yếu về phần database nên dùng file txt để lưu thông tin)

EM CẢM ƠN Ạ

Avatar Anh Nguyen @xdorro
Oct 1st, 2021 8:32 a.m.

Yếu database thì luyện thôi bạn, chứ database giờ là không thể thiếu r

0
| Reply
Share
Avatar Hải Đăng Vũ @ere42556061
Oct 1st, 2021 9:52 a.m.
0
| Reply
Share

4 ANSWERS


Answered Sep 28th, 2021 1:46 a.m.
0

Không biết back-end bạn đang dùng ngôn ngữ gì nhung bạn có thể tạo ra 1 cái validate để khi người dùng gửi thông tin username và mật khẩu lên thì gọi hàm validate đó để kiểm tra xem username đã tồn tại hay chưa. Mình thấy bạn đang lưu mật khẩu là raw text thì không nên lưu như vậy, trước khi lưu vào file thì bạn nên mã hóa cho nó. Còn về cách validate thì bạn có thể đọc file ra một mảng các user rồi tìm kiểm trong mảng đó xem có user nào có username được gửi lên không nếu có thì bạn gửi 1 message về là username đã tồn tại chẳng hạn

Share
Avatar Hải Đăng Vũ @ere42556061
Sep 28th, 2021 5:47 a.m.

Mình dùng php, html,js

0
| Reply
Share
Answered Sep 28th, 2021 1:33 p.m.
0

Đầu tiên mình thấy là cách lưu dữ liệu của bạn có vấn đề về lưu trữ và truy xuất khó. Sao bạn không tạo csdl rồi lưu vô hoặc lưu vào file *.json cho dễ truy xuất.

Share
Avatar Hải Đăng Vũ @ere42556061
Sep 29th, 2021 1:04 a.m.

thế lưu vào file .json kiểu gì ?

0
| Reply
Share
Avatar Cong Thanh @viblo.d.c.thanh
Sep 30th, 2021 10:48 a.m.

@ere42556061 đang tính giúp mà thấy nói chuyện cộc lốc quá, ko có đầu đuôi gì hết.

0
| Reply
Share
Avatar Hải Đăng Vũ @ere42556061
Sep 30th, 2021 12:03 p.m.

@viblo.d.c.thanh mình xin lỗi =((

0
| Reply
Share
Answered Sep 30th, 2021 8:51 a.m.
0

Đầu tiên mình thấy format của file test.txt là khá giống json, nên mình nghĩ đăng thắc mắc là không biết file test.txt này ở đâu mà có. Nếu do backend bạn tự tạo ra thì mình nghĩ bạn nên output ra một file json. Xong sau đó khi đọc vào mình mình cố gắng trích xuất thông tin có trong json đó ra. Mình nghĩ thế thôi ạ

Share
Avatar Hải Đăng Vũ @ere42556061
Sep 30th, 2021 9:43 a.m.

hơi khó hiểu 😢😢

0
| Reply
Share
Answered Oct 19th, 2022 9:43 a.m.
0

đơn giản cứ viết trigger thôi bro.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.