Asked Jul 12th, 2021 2:21 a.m. 101 0 2
  • 101 0 2
0

JS - Tìm và thay thế 1 words trong String bất kể in hoa in thường

Share
  • 101 0 2

Chào các bác, Mình đang bí 1 vấn đề này mong các bác giúp đỡ:

Mình có 1 String let String= "Năm điều bác Hồ dạy. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào." Mình có 1 từ khóa được user nhập vào Keyword="hồ" Khi nhận được Keyword này, mình muốn thay thế từ "Hồ"/"HỒ"/"hỒ" trong String thành "Hồ"/"HỒ"/"hỒ" + " Chí Minh"(giữ nguyên từ gốc).

Bác nào có giải pháp hoặc gợi ý giúp mình với. Xin cám ơn.

Avatar TAMIX @tuananhbfs
Jul 12th, 2021 2:45 a.m.

mình sửa câu hỏi cho rõ nghĩa hơn đoạn Hồ/ HỒ

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Jul 12th, 2021 3:24 a.m.
Accepted
+2

Ý bạn là như thế này chăng ?

String.replace(/(hồ)/gmi, "$1 Chí Minh")

Result:

"Năm điều bác Hồ dạy. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào." - > "Năm điều bác Hồ Chí Minh dạy. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào."

"Năm điều bác hồ dạy. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào." -> "Năm điều bác hồ Chí Minh dạy. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào."
Share
Avatar TAMIX @tuananhbfs
Jul 12th, 2021 3:28 a.m.

Đúng thứ mình tìm rồi. Cám ơn bạn.

0
| Reply
Share
Answered Jul 12th, 2021 2:30 a.m.
+1

dùng regex với /i thôi. ví dụ String.replace(/hồ/gi, 'Hồ')

Share
Avatar TAMIX @tuananhbfs
Jul 12th, 2021 2:37 a.m.

chỗ dùng regex để tìm "hồ" thì mình hiểu. Nhưng đến chỗ thay thế mình mong muốn chữ 'Hồ' này được auto. Nghĩa là khi tìm thấy "Hồ" thì replace thành "Hồ Chí Minh". Khi tìm thấy "HỒ" thì replace thành "HỒ Chí Minh". Không biết có cách nào ko bạn

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.