Asked Jun 14th, 3:25 AM 27 0 0
  • 27 0 0
0

[AWS][Directory][Workspaces] Cách tạo một workspace trên directory ở một region khác

Share
  • 27 0 0

Hiện tại em đang thử tạo một workspace mà directory đã tồn tại và trên một region khác theo link sau :

https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/workspaces-ad-different-region/

Theo hình dung của em thì : đầu tiên cần peering VPCs cho traffic resource có thể thông nhau được.

Sau đó, sử dụng AD conector trên Region thứ 2 để trỏ tới exsited directory trên region thứ 1.

Từ đó, trên region thứ 2 ta có thể lauch 1 workspace mà sử dụng existed directory trên region thứ 1.

Nhưng hiện tại, khi tạo AD Connector, dường như ko thể trỏ tới resource của Region.

Mà chỉ tạo được AD Connector trên region1 và 2 bên vẫn chưa sharing directory được cho nhau.

Đây là architect mà em sumary lại

Về mũi tên đỏ, không biết có đúng không ạ ?

Làm thế nào để có thể sử dụng được existed directory trên một region khác ?