Asked Jun 19th, 6:53 AM 80 1 0
  • 80 1 0
0

Mọi người giúp mình dịch cái này với ạ

Share
  • 80 1 0

Code đây ạ: https://anotepad.com/notes/xj6nfgt2

mình đang không biết dịch nó như nào và chỉnh sửa nó như nào được ạ ý của mình muốn là hạ file này xuống cấp nhưng dạng này bí quá mọi người giúp với ạ file là flp