Asked Feb 12th, 2022 5:51 a.m. 163 0 0
  • 163 0 0
0

hỏi deploy django lên heroku

Share
  • 163 0 0

mọi người ơi sao mình làm theo hướng dẫn của heroku upload django lên heroku mà bị lỗi ở đoạn cuối,nó báo lỗi failed to push gì đó,trước khi cài thì làm theo doc của heroku,mình còn search google và tham khảo 1 bài trên trang này và làm theo mà vẫn bị lỗi failed to push ,nên mọi người chỉ mình muốn làm webblog bằng django trên heroku

Avatar Việt Hoàng @hoangviet
Feb 14th, 2022 3:45 p.m.

Lỗi failed to push có thể là do lỗi không push được lên git của Heroku. Bạn nên bổ sung thêm chi tiết lỗi là gì thì mọi người mới có thể debug được.

0
| Reply
Share
Feb 15th, 2022 5:52 a.m.

@hoangviet ,hôm qua làm code laravel thì thành công,mà bạn ơi mình cài python 3.9.12 xong add biến path vô python xong mà vẫn không cài được django là sao,vẫn not recognied

0
| Reply
Share
Feb 15th, 2022 9:54 a.m.

@koyoy ,tại sao ide python 3.7,3.8,3.9.3.10 không thể cài django như python 3.6.6 ,có trang chỉ cách cài django của python 3.6.6 ,áp dụng cho python 3.7>3.10 được không,mình toàn dùng miniconda,anaconda

0
| Reply
Share
Avatar Việt Hoàng @hoangviet
Feb 15th, 2022 4:10 p.m.

Các Python version Heroku support: https://devcenter.heroku.com/articles/python-support#specifying-a-python-version. Trước mình chạy django 3.2 với python 3.9.10 trên heroku vẫn ok nhé b.

0
| Reply
Share
Feb 17th, 2022 2:08 a.m.

@hoangviet ,sao mình deploy hoài vẫn failed ,mình cấu hình django theo docs trong heroku mà vẫn bị lỗi,1 là lỗi failed, 2 là lỗi application error, giống thế này image.png

0
| Reply
Share
Feb 17th, 2022 6:56 a.m.

@hoangviet ,mình cũng làm theo docs của heroku mà,hay là sai ở file requirements,trong file mình chỉ ghi django==3.2.10,django-heroku,,python==3.9.2,mà tại sao mình cài idle python 3.9.9 rồi không cài django được,dù khi cài mình add biến path vo python,vô system máy tính add nữa mà vẫn không cài được

0
| Reply
Share
Avatar Việt Hoàng @hoangviet
Feb 17th, 2022 2:21 p.m.

Cái bạn đang cài là trên máy local của bạn mà, còn trên heroku là môi trường khác. Ý bạn là trên local chạy django vẫn lỗi đúng k? Có lỗi gì thì bạn nên copy log lỗi lên đây thì mình mới biết được, cả trên heroku cũng thế.

0
| Reply
Share
Feb 17th, 2022 2:31 p.m.

@hoangviet ,đó là trên heroku mà,mà cho mình hỏi config host dễ dàng à,add buildpacks,và tạo config var,và config var chỉ có 1 cái thôi thí dụ biến env ở laravel

0
| Reply
Share
Avatar Việt Hoàng @hoangviet
Feb 18th, 2022 4:18 a.m.

Mình k hiểu bạn muốn hỏi cái gì? Ở tab settings có add buildpacks, bạn add python vào, config vars thì add các biến env.

0
| Reply
Share
Feb 18th, 2022 4:57 a.m.

rồi,mà cho hỏi khi up lên host heroku thì file request phải ghi đủ tên thư viên đang có trong django ở trong máy mình à,hay là tên thư viên của ver django mình đang dùng image.png như này đúng không,hay chỉ ghi django heroku,django,python,gunicorn

0
| Reply
Share
Feb 19th, 2022 4:36 a.m.

@hoangviet ,mình dùng cmd để xem log thì nó bảo mình bị lỗi h10,h12,h14 của application error ,dù mình dùng cách của heroku vẫn không fix được

0
| Reply
Share
Avatar Việt Hoàng @hoangviet
Feb 19th, 2022 5:30 a.m.

bạn bỏ những chỗ có file local đi nhé, để version hoặc k cũng được

0
| Reply
Share
Feb 19th, 2022 7:31 a.m.

@hoangviet ,ừ bỏ rồi mà file requi kia còn thiếu thư viên gì không mà web bị lỗi application error,xem log thì nó báo gunicorn comment not found và lỗi app crash h10,12,dù mình fix procfile nhiều lần,còn lỗi app crash thì heroku ps:web scale=1 fix mà vẫn bị ,mình còn xem docs heroku mà chả thấy cách nào sữa hiệu quả,mình đang dùng miniconda 3.9.7 vì idle python 3.9.10 không tạo môi trường ảo được

0
| Reply
Share
Feb 19th, 2022 10:24 a.m.

@hoangviet ,mình dùng lệnh heroku ps:web scale=1 mà vẫn lỗi h10 app crash

0
| Reply
Share
Avatar Việt Hoàng @hoangviet
Feb 20th, 2022 2:30 p.m.

Bạn báo mỗi mã lỗi h10 thì mình chịu, k đủ dữ liệu để trả lời bạn. Command trong file Procfile của bạn là gì? Đã chạy được trên local chưa?

0
| Reply
Share
Feb 21st, 2022 3:40 a.m.

@hoangviet ,thì lỗi h10 application error ,cmd trong procfile là web:gunicorn te6nthumucdjango .wsgi ,tất nhiên là chạy được được ,vì khi mình runserver thì nó hiện ra trang có tên lửa màu xanh mà

0
| Reply
Share
Feb 21st, 2022 5:19 a.m.

@hoangviet ,mấy cài whitenoise,pyscogr gì đó cài trong django ở môi trường ảo à,hay up web lên heroku rồi cài mấy cái đó trong heroku cũng được

0
| Reply
Share
Avatar Việt Hoàng @hoangviet
Feb 21st, 2022 6:06 a.m.

heroku chạy cmd theo file procfile, tức là với web service sẽ dùng cmd: gunicorn te6nthumucdjango .wsgi này chứ k phải chạy bằng runserver như trên môi trường dev nhé

0
| Reply
Share
Feb 21st, 2022 6:33 a.m.

@hoangviet thì mình chạy bằng cmd heroku mà,runserver mình chạy ở local,bạn ơi làm sao fix lỗi này,web mình chưa tạp app,bài viết,dữ liễu,hình ảnh chỉ có file procfile,runtime.txt,requirements.txt,ngoài ra khi mình dùng heroku ps:web scale=1 thì nó báo bash:heroku commamt not found image.png

0
| Reply
Share
Feb 21st, 2022 7:24 a.m.

Procfile ghi web:gunicorn myproject.wsgi đúng không

0
| Reply
Share
Avatar Việt Hoàng @hoangviet
Feb 21st, 2022 10:03 a.m.

Bạn chạy bằng cmd gunicorn ở local trước đã xem có lỗi gì k r hẵng deploy lên heroku. Log kia là do command của web process chưa chạy được, tức là cmd gunicorn ấy. Còn muốn chạy cmd heroku thì cài heroku-cli đã.

0
| Reply
Share
Feb 21st, 2022 10:13 a.m.

@hoangviet ,thì cài rồi,mình cũng cài gunicorn bằng cmd ở máy tính vô môi trường ảo rồi,mà mấy lần trước mình có cài gunicorn ở django trong môi trường ảo mà vẫn bị lỗi

0
| Reply
Share
Feb 21st, 2022 2:11 p.m.

@hoangviet ,mình cài gunicorn rồi mà,cài trong django sao vẫn bị lỗi,hay mình thiếu bootstrap giao diện nên bị lỗi

0
| Reply
Share
Feb 22nd, 2022 12:07 p.m.

@hoangviet ,hay ala2 do file requirement của mình ghi thiếu mấy cái thư viên trong sitepackage miniconda

0
| Reply
Share
Avatar Việt Hoàng @hoangviet
Feb 22nd, 2022 1:10 p.m.

mình nghĩ bạn nên cài lại toàn bộ requirements vào virtualenv riêng rồi chạy lại thử xem là biết có thiếu thư viện j hay k, làm vậy thì khi deploy lên heroku môi trường sẽ giống nhau chắc chắn sẽ chạy được. Còn bây giờ mình k biết code của bạn thế nào, log lỗi chi tiết ra làm sao thì mình chỉ gợi ý được vậy thôi.

0
| Reply
Share
Feb 23rd, 2022 3:58 a.m.

@hoangviet ,mỉnh xài miniconda 3.9.7 ,code mình chỉ edit file setting.py,à nếu heroku không có python 3.9.7 mà up vô có bị lỗi 0

0
| Reply
Share
Feb 23rd, 2022 10:49 a.m.

@hoangviet mình không hiểu sao heroku báo no module name django trong khi mình cài django bằng pip ở local đúng cách bằng miniconda 3.9.7,thấy nó có đầy đủ các thư mục

0
| Reply
Share
Feb 26th, 2022 2:51 a.m.

@hoangviet ,thế làm webblog bằng django cần thư viên gì

0
| Reply
Share
Feb 27th, 2022 7:24 a.m.

@hoangviet ,mình cài được rồi ,vô cấu hình setting.py trong host sai chỗ

0
| Reply
Share
Mar 2nd, 2022 1:57 a.m.

@hoangviet ,theo bạn nên tạo app tạo bài viết ,database,dl đầy đủ trong django mới cấu hình django mới không bị lỗi à,mình cấu hình trước rồi tạo app bị lỗi

0
| Reply
Share
Mar 13th, 2022 10:32 a.m.

bất kỳ web app nào cũng làm giông app polls à,nhưng sao có trang chỉ cách làm web bán đt mình thấy nó làm không polls nhỉ bạn

0
| Reply
Share
Apr 12th, 2022 9:50 a.m.

@hoangviet ,bạn ơi django tạo nhiều app được,thế urlsconf chỉ dành cho app thứ nhất à

0
| Reply
Share
Apr 22nd, 2022 8:27 a.m.

@hoangviet ,bạn ơi sao mình tạo 2 app mà 2app trong project đều làm theo như app polls,mà app thứ nhất thì được,app thứ 2 bị lỗi khi runserver dù mình ghi include app thứ 2 trong urls.py của project giống app thứ 1

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.