Asked Mar 27th, 2019 2:54 a.m. 1460 0 2
  • 1460 0 2
0

Sự kiện click, giữ và kéo chuột

Share
  • 1460 0 2

Mình có ví dụ này: khi click chuột xuống và vừa giữ chuột vừa kéo, giống như lấy tay cầm cái rèm cửa và kéo đi ấy 😆 có sự kiện nào mô tả việc đó ko? ko phải drag hay các sự kiện mousedown hay up riêng lẻ nhé, mình muốn lấy đc vị trí pageX tại điểm bắt đầu nhấn chuột xuống và tại điểm sau khi dừng kéo và thả chuột ra, đó phải là 1 chuỗi sự kiện để tạo thành 1 hành động "kéo rèm" ấy, nếu riêng rẽ từng sự kiện ra thì sẽ bị nhầm lẫn với các sự kiện mousedown-up khác 😄 Cám ơn mn!

2 ANSWERS


Answered Mar 27th, 2019 3:13 a.m.
+1

Sự kiến nhấn chuột là mousedown, di chuyển chuột là mousemove, thả chuột là mouseup. Lấy pageX, pageY bạn xem ví dụ này nhé https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_event_mousemove

Share
Mar 27th, 2019 3:21 a.m.

Mình muốn các sự kiện nó kết hợp với nhau ấy, chứ ko phải riêng rẽ ra, khi mousedown, lấy pageX và trong khi vẫn đang mousedown thì move tới vị trí khác rồi mouseup, lấy tiếp pageX lúc này ấy

0
| Reply
Share
Answered Mar 27th, 2019 4:03 a.m.
+1

Bạn tham khảo cái này nhé : https://codepen.io/echovariables/pen/OqYzJp?editors=1010 Cứ viết từng sự kiện riêng rẽ ra rồi gán vị trí đó vào 1 biến, rồi lấy biến đó đi xử lý animation mà mình muốn 😛

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.