Asked Aug 9th, 2017 1:23 a.m. 831 0 2
  • 831 0 2
+2

Quy trình review một bài báo khoa học là gì?

Share
  • 831 0 2

Mình muốn tìm hiểu về quy trình review một bài báo khoa học ra sao. Có những tiêu chí nào để được chấp nhận publish trên hội nghị

2 ANSWERS


Answered Aug 9th, 2017 1:59 a.m.
Accepted
+2

Theo tìm hiểu của mình thì sau khi gửi bài đến hội nghị sẽ được phân chia các nhóm reviewer để review bài của mình. Sau khi review nhóm đó sẽ quyết định bài báo của mình có được chấp nhận hay không (thời gian khoảng từ 1 tháng đến 4 tháng tùy vào hội nghị). Có một vài quyết định khi review bài báo của bạn như

  • Chấp nhận (A - Publish Unaltered)
  • Chấp nhận với chỉnh sửa nhỏ (AQ - Minor revision)
  • Chỉnh sửa lớn (RQ - Major revision)
  • Từ chối ngay (R - Reject)

Thông thường sẽ ít khi nhóm review cho A ngay từ lần đầu mà sẽ có comment để chỉnh sửa (để cho họ còn có công review 😄). Nếu không bị Reject thì bạn sẽ phải chỉnh sửa bài báo cho phù hợp với những comment của người review hoặc có ý kiến phản hồi lại các comment của họ.

Tiêu chí để được chấp nhận thì cũng khá là hên xui tùy vào cảm xúc của người review nhưng ít nhất thì cũng có một vai điểm cần chú ý khi viết paper kĩ thuật đó là

  • Nên viết bằng latex
  • Các công thức phải chính xác
  • Hình vẽ phải dễ hiểu và rõ ràng.
Share
Answered Oct 1st, 2019 4:53 a.m.
Share
Avatar Mars @wiener1
Mar 18th, 2020 3:54 a.m.
Avatar Mars @wiener1
Mar 18th, 2020 3:54 a.m.
Avatar Mars @wiener1
Mar 18th, 2020 3:54 a.m.
Avatar Mars @wiener1
Mar 18th, 2020 3:54 a.m.
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.