Asked Jun 1st, 2020 11:46 AM 87 0 2
  • 87 0 2
0

Xử lí lỗi 415 Spring boot

Share
  • 87 0 2

Chào mọi người. Mình có chút vẫn đề mong mọi người giải đáp.

Mình đang thực hiện làm ứng dụng web có sử dụng thanh toán của momo. Khi thanh toán xong, bên Momo sẽ trả về kết quả của giao dịch như hình bên dưới nhưng hiện tại mình chưa có cách nào để lấy được response của server Momo về do xảy ra lỗi “415 unsupported media type”.

Mình đã thử tạo ra 1 object để có các trường giống như response Momo trả về nhưng vẫn chưa được.

Mọi người có idea gì cho vấn đề này không ạ.

2 ANSWERS


Answered Jun 1st, 2020 12:50 PM
0

Cái này thường là do sai 'Content-Type' hoặc sai phương thức như Post - Put. Bạn kiểm tra lại xem.

Share
Jun 1st, 2020 12:57 PM

Cái này là respone do Momo trả về thông qua phương thức post. Mình chưa biết cách nào để bắt lấy respone này để xử lí. Định dạng response đây ạ môm.png

0
| Reply
Share
Answered Jun 5th, 2020 5:08 PM
0

Share request gửi qua Momo đi em, thì mới trả lời được

Share