Asked thg 10 9, 2023 3:16 CH 137 0 1
  • 137 0 1
+1

Hỏi cách khắc phục lỗi http error 500 khi upload web từ localhost lên 000webhost

Share
  • 137 0 1

Xin chào, mình thực hiện upload web php mô hình mvc mình đã làm được lên 000webhost thì gặp lỗi HTTP ERROR 500. Trong project của mình ngoài các file .php khác còn có sử dụng 2 thư viện ngoài là dompdf và phpspreadsheet, và một số link cdn, có 1 file debug.log và file .htaccess và một file README. Có bạn nào từng trải qua trường hợp này và khắc phục được thì có thể hướng dẫn lại mình không ạ. Mình cảm ơn. Dưới đây là nội dung file htaccess của mình.

image.png

1 ANSWERS


Answered thg 10 9, 2023 3:55 CH
+2
  • Bạn mở phần file manager của 000webhost
  • Vào thư mục public_html, tạo file .htaccess (nếu chưa tồn tại)
  • Thêm dòng này php_value display_errors 1 (để enable hiển thị lỗi PHP ) rồi Save lại.
  • image.png

Mở lại domain website của bạn xem nó báo lỗi gì

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.