Asked Mar 15th, 2023 6:54 a.m. 165 0 2
  • 165 0 2
0

Khi tạo project thì bị proxy chặn

Share
  • 165 0 2

Chỗ mình làm đang bị proxy chặn, nên khi tạo dự án mới bằng nodejs, flutter thì bị chặn bởi proxy.

Mọi người có cách nào xử lý trường hợp này không vậy, chỉ mình với. Mình cũng đã set

npm config set proxy http://proxy.company.com:proxyport

npm config set http-proxy http://proxy.company.com:proxyport

npm config set https-proxy http://proxy.company.com:proxyport

2 ANSWERS


Answered Mar 20th, 2023 6:16 a.m.
Accepted
0

mở file yarn.lock, packagejson lock lên, change gói npm thành proxy của bạn thử xem

Share
Answered Mar 17th, 2023 2:46 a.m.
0

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thử các giải pháp sau:

Điều chỉnh cấu hình proxy trong npm bằng lệnh sau:

npm config set proxy http://proxy.company.com:port npm config set https-proxy http://proxy.company.com:port Thay thế proxy.company.com bằng tên proxy của bạn và port là cổng proxy của bạn.

Thêm các biến môi trường HTTP_PROXY và HTTPS_PROXY với giá trị của proxy của bạn: set HTTP_PROXY=http://proxy.company.com:port set HTTPS_PROXY=http://proxy.company.com:port Sử dụng công cụ npx thay vì npm để tạo một project mới.

Nếu như vẫn gặp phải lỗi proxy, hãy kiểm tra lại cấu hình proxy trên máy tính của bạn hoặc liên hệ với quản trị mạng để giải quyết vấn đề này.

Share
Mar 17th, 2023 3:51 a.m.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Để mình thử lại xem sao.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.