Asked Mar 29th, 2:02 a.m. 116 0 2
  • 116 0 2
0

gửi tin nhắn SMS

Share
  • 116 0 2
  • Em có 1 phần liên quan đến gửi tn xác nhận SMS. ở Việt nam mình có nơi nào hỗ trợ gửi tn sms cho sdt của tất cả các nước k ạ.

2 ANSWERS


Answered Apr 1st, 2:56 a.m.
0

bạn có thể tham khảo Zalo SMS xem có đáp ứng được không/ https://esms.vn/sms-api

Share
Answered Wednesday, 5:21 a.m.
0

dự án bạn lớn hay nhỏ vậy. Nếu mà lớn bạn có thể liên hệ các plan của doanh nghiệp lớn. Còn mà để test hay đồ án nhỏ thì có thể sài tạm twilio nha:

https://www.npmjs.com/package/twilio

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.