+1

Xây dựng ứng dụng di động với ionic

Phần 1: Làm quen với Ionic framework

Chỉ với 3 bước đơn giản sẽ giúp bạn xây dựng mobile app tuyệt vời trong vài phút. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn hãy truy cập Crash Course Video hoặc tham gia khóa học online free với Ionic và AngularJS: Appcamp

Bước 1: Cài đặt Ionic

Đầu tiên cài đặt NodeJS,

Sau đó cài đặt Cordova và ionic command-line tool

Theo các hướng dẫn AndroidiOS để cài đặt & có thể chạy thử app của bạn trên các thiết bị tương ứng.

Riêng với iOS, bạn cần phải có máy chạy MAC IOS X, iOS simulator. Bạn có thể cài đặt với lệnh: $sudo npm -g install ios-sim

Nếu bạn là người dùng Windows: theo tác giả của Ionic khuyên bạn nên dùng Visual Studio cho việc phát triển. Công cụ này đã bao gồm mọi thứ mà bạn cần, kể cả các template project sẵn có

 $ npm install -g cordova ionic

Bước 2: Bắt đầu project của bạn

Tạo một ionic project sử dụng một template hoặc project mới hoàn toàn:

Tạo ứng dụng mặc định:

$ ionic start myApp blank

starter-app-blank.png

Hoặc bạn có thể tạo project với các tab

$ ionic start myApp tabs

starter-app-tabs.png

Bạn cũng có thể sử dụng sidemenu mặc định:

$ ionic start myApp sidemenu

starter-app-sidemenu.png

Bước 3: Chạy ứng dụng

Sử dụng Ionic tool để build, test, run ứng dụng (hoặc dùng Cordova trực tiếp). Sau đó hãy thử Ionic View để chia sẻ ứng dụng với tester và người dùng. Hoặc dễ dàng test ở trên các thiết bị khác.

$ cd myApp
$ ionic platform add ios
$ ionic build ios
$ ionic emulate ios

Thật quá dễ dàng để bắt đầu xây dựng ứng dụng với Ionic. Hãy thử trải nghiệm xem liệu bạn có thích Ionic ngay từ cái nhìn đầu tiên hay không?

Một số khái niệm sử dụng trong bài viết:

  • NodeJS: công cụ cho phép bạn tạo ứng dụng & sử dụng thư viện của Node
  • Cordova: nền tảng cho phép xây dựng hybridapp thông qua webview. (hỗ trợ các api để gọi xuống tầng native của app)
  • AngularJS: thư viện Javascript mạnh mẽ cho phép bạn tạo các Single Web App dễ dàng và phù hợp với nền tảng mobile.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.