+7

Unmount animation với ReactJS

Xin chào các bạn, hôm nay mình dạo lòng vòng trên mạng để xem các Web API như thế nào thì tự dưng bắt gặp vài thứ rất mới. Mình đặt ra câu hỏi: "Mấy cái này có thể dùng khi nào nhỉ". Suy nghĩ một lúc lâu, thì mình cũng tìm dược đáp án ✌️

Hôm nay mình thử tạo một cái animation lúc unmount component như thế nào. Thì như mọi người đã biết, khi thêm một animation khi mount component thì rất là đơn giản, chỉ cần sử dụng keyframes của css là xong.

Tuy nhiên, để thêm được animation khi unmount lại là chuyện khác, với jQuery thị mọi việc dễ thở hơn, chỉ cần dùng fadeIn & fadeOut là xong, nhưng khi làm việc với ReactJS các dev thường được khuyên rằng không nên dùng jQuery để đụng chạm vào DOM. May mắn thì mình cũng tìm được API ưng ý, có thể giúp mình đạt được mong muốn này, đó là onanimationend.

Trước tiên, bạn cần một css keyframe cho animation này:

-- style.css

@keyframes fadeIn { // Animation khi mount component
 0% {
  opacity: 0;
 }
 100% {
  opacity: 1;
 }
}

Tạo một component nhỏ nhỏ

-- fade.js

import React, { useState } from "react";

const Fade = () => {
 const [shouldRender, setRender] = useState(true);

 return <div style={{ animation: "fadeIn 1s" }}>{shouldRender && "Mount"}</div>;
};

export default Fade;

-- App.js

import React from "react";
import "./styles.css";
import Fade from './fade';

export default function App() {
 return (
  <div className="App">
   <Fade />
  </div>
 );
}

Sau khi thử đoạn code này, mỗi khi reload lại page bạn sẽ thấy đoạn text Mount một hiệu ứng rất đẹp, tiếp theo mình cần một button để toggle việc hiển thị text nữa, bổ sung một chút cho App.js

import React, { useState } from "react";
-----

const [show, setShow] = useState(true);

-----

<button onClick={() => setShow(!show)}>Click</button>

Thêm một chút cho fade.js

const Fade = ({ show }) => {
const [shouldRender, setRender] = useState(show);

useEffect(() => {
 setRender(show);
}, [show]);

return (
 shouldRender && (
  <div style={{ animation: `${show ? "fadeIn" : "fadeOut"} 1s` }}>
   Mount
  </div>
 )
 )
};
@keyframes fadeOut {// Animation khi unmount component
 0% {
  opacity: 1;
 }
 100% {
  opacity: 0;
 }
}

Bây giờ mỗi khi click vào button Toggle mount bạn sẽ thấy animation xảy ra, tuy nhiên animation khi unmount lại không có, vô lý, mình đã thêm keyframe fadeOut tương tự như fadeIn rồi mà 🤔

Phân tích một chút nhé, vậy chúng ta cần làm gì

 • show thay đổi
 • báo react khoan hãy unmount, delay nó lại một chút
 • Chạy animate
 • Animate vừa chạy xong, unmount
 • báo react khoan hãy unmount, delay nó lại một chút Đây là lúc onanimationend phát huy tác dụng, API này sẽ tự động khởi chạy khi một keyframe animation kết thúc, sửa lại fade.js một chút nữa.
useEffect(() => {
 if (show) setRender(true);
}, [show]);

const handleonAnimationEnd = () => {
 if (!show) setRender(false);
};

return (
 shouldRender && (
  <div
   style={{ animation: `${show ? "fadeIn" : "fadeOut"} 1s` }}
   onAnimationEnd={handleonAnimationEnd}
  >
   Mount
  </div>
 )
);

Mọi thứ đã xong, bạn hãy code lại xem như thế nào nhé, mình có một bản demo ở đây - có thêm bổ sung việc tái sử dụng component Nếu như bạn đang muốn làm việc với trình duyệt cũ, thì nên lưu ý nha vì nó vẫn chưa support đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã đọc

.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.