+1

TOP 50 tools kiểm thử phần mềm năm 2019(Phần 3)

Nguồn dịch: https://www.guru99.com/testing-tools.html

Load Testing Tools

1. Webload

WebLOAD là một công cụ kiểm thử xuất sắc cung cấp nhiều kịch bản mạnh, rất hữu ích để kiểm thử các kịch bản phức tạp. Công cụ này hỗ trợ hàng trăm công nghệ từ Selenium đến thiết bị di động, ứng dụng doanh nghiệp đến các giao thức web. Có thể kiểm thử load cả trên cloud và on-premise sử dụng công cụ này.

Tính năng:

 • Xây dựng các kịch bản kiểm thử dễ dàng và hiệu quả hơn với WebLOAD
 • Giúp bạn xác định các tắc nghẽn trong hệ thống với hơn 80 loại báo cáo và biểu đồ
 • Performance Testing có thể được thực hiện từ cloud bằng cách tạo tải từ Amazon EC2.

Download link : http://www.radview.com/webload-download/

2. Loadrunner

Đây là công cụ kiểm thử tải cho Windows và Linux, cho phép kiểm tra ứng dụng web 1 cách hiệu quả. Nó là công cụ kiểm thử hữu ích để xác định hiệu suất và kết quả của ứng dụng web khi tải nặng

Tính năng:

 • Cung cấp hỗ trợ cho nhiều loại ứng dụng khác nhau
 • Công cụ kiểm thử này có thể làm việc trên 1 số môi trường doanh nghiệp
 • Tất cả các Vusers có thể được điều khiển chỉ bằng 1 bảng điều khiển duy nhất
 • LoadRunner có hỗ trợ cho một số loại giao thức
 • Việc theo dõi và phân tích thân thiện với người dùng và dễ sử dụng.

Download Link : https://saas.hpe.com/en-us/software/loadrunner/try-now

3. Wapt

Wapt là 1 công cụ kiểm thử load testing và stress testing hoạt động cho hệ điều hành Windows. Nó cung cấp một cách dễ dàng và hiệu quả để kiểm thử tất cả các loại websites. Nó hoạt động với cùng hiệu suất trên các trang web HTTPS, nội dung động và các ứng dụng RIA dựa trên data-driven. Công cụ kiểm tra này cũng hỗ trợ cho các ứng dụng RIA ở chế độ data-driven.

Tính năng:

 • Cho phép nhiều loại user khác nhau trong một single test.
 • Cung cấp hầu hết các load level một cách linh hoạt
 • Công cụ này sử dụng một số lượng lớn các kỹ thuật tiên tiến để mô phỏng các điều kiện tải thực
 • WAPT hỗ trợ kiểm tra các trang web và ứng dụng được bảo mật bởi SSL

Download Link: https://www.loadtestingtool.com/download.shtml

4. LoadUI Pro

LoadUI là một công cụ load testing nguồn mở cho phép thực hiện các load testing phức tạp bằng cách sử dụng nhiều thành phần khác nhau. Nó cũng cho phép tạo và cập nhật các test cases trong khi nó đang thực thi khiến nó trở thành một công cụ đáng để sử dụng.

**Tính năng: **

 • Cho phép tạo nhều chiến lược kiểm thử hiệu suất
 • Tái sử dụng các kiểm thử chức năng SoapUI Pro hiện có
 • Phản hồi thời gian thực về kết quả load testing
 • Load testing ngay cả trong các kịch bản phức tạp

Download Link: https://www.loadui.org/downloads/download-loadui-pro.html

5. Silk Performer

Silk Performanceer là công cụ loading testing hiệu quả về chi phí để đáp ứng tất cả các ứng dụng quan trọng, kỳ vọng về hiệu suất và các yêu cầu cấp độ dịch vụ. Nó cũng hỗ trợ tích hợp đám mây, giúp dễ dàng mô phỏng tải trọng lớn mà không cần đầu tư vào thiết lập phần cứng.

Tính năng:

 • Nhanh chóng tìm ra các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề về hiệu suất với phân tích chuyên sâu
 • Có thể được sử dụng ở bất cứ đâu với khả năng mở rộng không giới hạn từ Cloud
 • Xác thực trải nghiệm người dùng theo thời gian thực bằng cách theo dõi giao dịch và theo dõi hiệu suất

Download Link: https://www.microfocus.com/products/silk-portfolio/silk-performer/trial/

6. Jmeter

Apache JMeter là một công cụ load testing mã nguồn mở. Nó là một ứng dụng Java trên máy tính, được thiết kế để load testing và đo lường hiệu suất của các trang web. Công cụ này được phát triển cho mục đích load testing các ứng dụng web, nhưng giờ đây nó được mở rộng sang kiểm thử cho các chức năng khác.

Tính năng:

 • JMeter cho phép thực hiện load testing và performance testing cho nhiều loại server khác nhau.
 • Công cụ load testing này lưu trữ các kế hoạch kiểm thử của nó ở định dạng XML, cho phép người dùng lên plan kiểm thử bằng trình soạn thảo văn bản.
 • Công cụ này có thể được sử dụng để thực hiện kiểm thử tự động và kiểm thử chức năng của các ứng dụng.

Download link: http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi

7. Agileload

AgileLoad là một công cụ load testing để tăng cường hiệu suất của các ứng dụng có nghiệp vụ lớn. Với sự trợ giúp của công cụ kiểm thử tải này, thật dễ dàng để kiểm thử hiệu suất của tất cả các loại ứng dụng web và mobile.

Tính năng:

 • Hỗ trợ đầy đủ các công nghệ web và mobile một cách linh hoạt
 • Giám sát và phân tích toàn diện
 • Hỗ trợ tạo báo cáo kiểm thử
 • Đưa ra quyết định đúng đắn để cải thiện hiệu suất ứng dụng một cách nhanh chóng

Download link: http://www.agileload.com/signup-download/getting-started-with-agileload

8. Loadfocus

LoadF Focus là công cụ kiểm thử đám mây tốt nhất để Load Testing và Performance Testing. Nó cũng cung cấp các dịch vụ kiểm thử đám mây như Website Speed Testing, Mobile Applications, APIs testing và Mobile Emulation trên nhiều loại thiết bị di động khác nhau.

Tính năng:

 • Hỗ trợ Cloud Load Test Website và RESTful APIs
 • Load Testing có thể chạy trong đám mây hoặc trên các máy chủ an toàn
 • Cho phép lặp lại để kiểm tra hành vi ứng dụng
 • Cung cấp Website Speed Testing và Insight Analytics

Download link : https://loadfocus.com/

9. BlazeMeter

BlazeMeter là một công cụ Load Testing, đảm bảo cung cấp phần mềm hiệu suất cao để nhanh chóng chạy Performance Testing cho các ứng dụng di động, trang web hoặc API để kiểm tra hiệu suất ở mọi giai đoạn trong phát triển.

Tính năng:

 • Cho phép kiểm tra trang web và tích hợp các vị trí địa lý vào một báo cáo
 • Truy xuất dữ liệu từ Google Analytics và tích hợp chúng vào thiết lập thử nghiệm mới.
 • Sử dụng VPN để tích hợp nhiều các máy chủ tải vào mạng riêng.

Download link : http://info.blazemeter.com/live-request-a-demo

10. LoadImpact

Load Impact là hệ thống Cloud-based Load Testing tốt nhất được sử dụng rộng rãi ở các doanh nghiệp trên khắp thế giới, dùng để phát triển trang web, ứng dụng di động, ứng dụng dựa trên web và API bằng cách thực hiện tất cả các loại thử nghiệm.

Tính năng:

 • Nó mô phỏng lưu lượng dữ liệu một cách chính xác giống xảy ra trong thực tế. Không có bộ nhớ cache ẩn hay hành vi người dùng không thực.
 • Có thể tạo tải từ 10 vị trí khác nhau cùng một lúc.
 • Cho phép Ghi lại HTTP Sessiom bằng trình ghi proxy và cho phép thực hiện các hành động tương tự trong quá trình kiểm tra.

Download link : https://saucelabs.com/signup/trial


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.