+2

Tool quản lý thời gian

Bài gốc https://qiita.com/tmk815/items/15b275ff21b89139da01

THỐNG KÊ THỜI GIAN LÀM VIỆC MỘT CÁCH TRỰC QUAN

Tình huống: Bạn trải qua một ngày làm việc thật bận rộn. Bạn muốn làm rất nhiều việc. Thế nhưng bạn không biết công việc đã tốn bao nhiêu thời gian của mình? Vậy thì bài viết sau sẽ giúp bạn.

Tên công cụ thống kê thời gian Wakatime URL: https://wakatime.com/

Dùng tool này sẽ giúp bạn xem thời gian đã dùng, mục đích dùng thời gian một cách trực quan nhất.

Các software đối ứng với tool:

Link : https://wakatime.com/plugins

Hiện tại tool này đáp ứng cho những IDE ở trên nên có lẽ phần lớn người dùng có thể sử dụng tool này.

Tạo account:

Có thể tạo acc mới hoặc login bằng GitHub Account.

Cách install:

Hãy xem link sau để biết cách install tool dành cho các editor khác nhau: Link : https://wakatime.com/plugins

Khi setting vào các editor thì có thể xem API Key thường được sử dụng từ mục Setting ở góc trên bên phải

Chức năng của App

Ở Dashboard bạn sẽ dễ dàng thấy được những task nào đã ngốn thời gian của bạn. Click vào các field sẽ cho thấ nội dung chi tiết hơn.

Thông tin chi tiết nội dung tác nghiệp của từng project

Click vào chỗ này sẽ thấy được bạn đã thực hiện edit những file nào, và tốn bao nhiêu thời gian cho từng project.

Thời gian Coding và browsing

Trong cái graph ở góc trên bên phải thì có thể thấy thời gian coding và browsing. Như trong hình thì có thể thấy dev đã browsing nhiều hơn coding.

Thời gian làm việc của ngày hiện tại

Hiển thị thời gian làm việc trong ngày hiện tại. Có thể dùng mũi tên để chuyển qua lại giữa các ngày.

So sánh với ngày hôm trước

So sánh thời gian làm việc để thấy đã tăng giảm bao nhiêu %. Đây là một chức năng gợi lên quyết tâm rất tốt đúng không nào? (Nhưng xin đừng vui mừng nếu bạn đang làm việc 24 giờ mỗi ngày, chết người đấy!)

Ngôn ngữ sử dụng

Hiển thị ngôn ngữ sử dụng mà cá nhân bạn ưa thích. Nhưng khuyết điểm là Browser bị xếp vào phần Other

Editor

Hiển thị các editor đã sử dụng. Và vì Browser bị xếp vào Other nên Other mà to như trong hình thì có thể thấy là đã browsing nhiều hơn coding.

Chức năng khác Có chức năng set "Goal" (mục tiêu) cho thời gian làm việc. Chức năng này sẽ chạy batch để lấy thời gian làm việc (từ GitHub chẳng hạn). Bản free thì dùng đc trong 2 tuần, còn nếu thích bạn có thể upgrade lên bản có phí sau đó.

API cũng được công khai ở link sau:

https://wakatime.com/developers


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.