Tổng quan về Google Fit trong Android

1. Google Fit là gì ?

Google Fit được tích hợp trong Google Play Services và cho phép các lập trình viên lưu trữ dữ liệu tập thể dục của người sử dụng để giúp người dùng theo dõi các thói quen tập thể dục của họ.

Tất cả các dữ liệu lưu trữ thông qua Google Fit được lưu trữ trực tuyến và có thể truy cập bởi người dùng từ nhiều thiết bị khác nhau.

Người dùng không bao giờ phải lo lắng về việc mất thông tin của họ nếu họ nâng cấp hoặc thay đổi các thiết bị.

Trong hướng dẫn này, mình sẽ giới thiệu bạn với Google Fit cho Android và bạn tìm hiểu những gì các API có sẵn cho bạn sử dụng.

fit.jpg

2. Bắt đầu

Trước khi người dùng có thể sử dụng các tính năng Google Fit trong ứng dụng của bạn, bạn cần phải đăng ký ứng dụng của mình trên Google Developers Console.

Sau đó bạn có thể kích hoạt các API Google Fit trong giao diện điều khiển developers console và tạo ra một OAuth client ID mà có thể được sử dụng cho các ứng dụng của bạn để truy cập vào dữ liệu fitness được lưu trữ thông qua Google.

Khi bạn đã có một client ID để dùng trong ứng dụng, bạn cần kết nối tới một GoogleApiClient trong ứng dụng và yêu cầu các tính năng cần thiết cho ứng dụng của bạn. Khi đã hoàn thành đăng kí và kết nối ứng dụng của bạn như đã nói ở trên, bạn sẽ thấy một hướng dẫn chi tiết tại Android developers website.

Một khi ứng dụng của bạn được thiết lập và người sử dụng đã cấp phép cho ứng dụng của bạn để truy cập thông tin của họ, bạn đã sẵn sàng để dùng Google Fit.

3. APIs

Google Fit cho Android được tạo thành từ các API khác nhau cho phép các nhà phát triển để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Trước khi bạn có thể nhảy vào mỗi API và sử dụng chúng trong các ứng dụng của bạn, bạn cần phải có một ý tưởng chung của những gì mỗi API nào.

4. Sensors

API này cho phép bạn truy cập vào các thông tin thô từ các cảm biến trên thiết bị. Không chỉ bạn có thể truy cập vào phần cứng tiêu chuẩn trên điện thoại di động, nhưng bạn cũng có thể truy cập dữ liệu cảm biến từ các phụ kiện, chẳng hạn như một thiết bị Wear Android.

5. Recording

Các API Recording cho phép ứng dụng của bạn đăng ký vào phần cụ thể của dữ liệu và tự động lưu trữ chúng. Điều này cho phép người sử dụng hoặc ứng dụng của bạn truy cập thông tin dữ liệu từ bất kỳ thiết bị nào mà người sử dụng đã cấp phép.

6. History

API này cho phép bạn truy cập vào cơ sở dữ liệu lưu trữ. Bạn có thể thực hiện các hoạt động tiêu chuẩn, chẳng hạn như chèn, xóa, và truy vấn dữ liệu tập thể dục đã được lưu trữ trước đó.

7. Sessions

Sessions API cho phép ứng dụng của bạn để ghi lại dữ liệu trong một khoảng thời gian để tổng hợp thông tin. Điều này có thể hữu ích cho tình huống mà dữ liệu không có khoảng thời gian hoặc một hoạt động liên quan là không hữu ích như dữ liệu với một bối cảnh, như nhịp tim của người sử dụng trong quá trình chạy.

8. Bluetooth Low Energy

Trong khi Sensors API cho phép ứng dụng của bạn để truy cập dữ liệu cảm biến từ wearables có hỗ trợ Google Fit, API Bluetooth Low Energy cho phép ứng dụng truy cập trực tiếp đến các thiết bị Bluetooth để lưu trữ dữ liệu từ chúng.

9. Config

Trong khi Google Fit cung cấp một số lượng lớn các loại dữ liệu có thể được truy cập bởi một ứng dụng, có thể có những lúc bạn, các nhà phát triển, có quyền truy cập vào dữ liệu bổ sung mà không phù hợp với các chuẩn loại. Đối với những trường hợp này, bạn có thể sử dụng các API Config. Điều này cho phép ứng dụng của bạn để lưu trữ và truy xuất dữ liệu của một loại mới để nó có thể được truy cập thông qua Google Fit một cách dễ dàng.

10. Lời kết

Google Fit là một nền tảng mạnh mẽ và đầy hứa hẹn, cho người dùng cũng như các nhà phát triển. Mặc dù hướng dẫn này đã chỉ cho bạn một tổng quan về các nền tảng Google Fit và khả năng của nó, bây giờ nó nên được rõ ràng những gì nền tảng này có cung cấp và làm thế nào bạn có thể sử dụng nó trong các ứng dụng của riêng bạn.

Tài liệu tham khảo : http://code.tutsplus.com/tutorials/google-fit-for-android-an-overview--cms-25466 https://developers.google.com/fit/