+16

TIP: Cách khắc phục lỗi không gõ được Tiếng Việt trong ứng dụng Slack trên Ubuntu

Như tiêu đề, nếu bạn nào đang gặp tình trạng không gõ được Tiếng Việt trong ứng dụng Slack / Telegram trong môi trường Ubuntu thì có thể tham khảo cách này để khắc phục nhé! 😆

Issue

Trường hợp lỗi của mình như này:

  • Mình cài đặt Slack thông qua Ubuntu Software (Snap) - Ubuntu 18.04
  • Hoàn tất quá trình đăng nhập
  • Mở một channel lên và gõ: "Em ddang lafm gif thees?" 😄
  • Kết quả hiển thị trong khung chat: "Em ddagn lafm gif thees?" thay vì "Em đang làm gì thế?"

Solution

Cách mình đã thực hiện để khắc phục là gỡ đi cài lại bằng file DEB như sau:

  1. Mở Ubuntu Software
  2. Tìm app Slack và nhấn "Remove" để gỡ cài đặt
  3. Truy cập trang Download của Slack: https://slack.com/downloads/linux
  4. Nhấn nút "Download .DEB app" để tải file cài dạng *.deb
  5. Mở file .deb vừa tải lên và nhấn nút Install

image.png

Kết quả

Mình đã gõ được Tiếng Việt trở lại rồi này!

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.