+5

Tìm hiểu về SolidJS - So sánh với ReactJS

solidjs-1.png

SolidJS là gì ? Tại sao nên sử dụng nó ?

SolidJS là một thư viện giao diện người dùng (UI) để xây dựng các ứng dụng web động hiệu quả và dễ bảo trì. Nó là một thư viện mã nguồn mở được viết bằng TypeScript và sử dụng các khái niệm từ Functional Reactive Programming để cung cấp khả năng tái sử dụng mã cao và hạn chế sự phức tạp trong việc quản lý trạng thái ứng dụng. SolidJS cũng cung cấp một cách tiếp cận khác với việc tạo ra các thành phần UI với cú pháp tối giản hơn, dễ đọc và dễ hiểu hơn.

So sánh SolidJS và ReactJS

Screen Shot 2023-02-18 at 21.40.20.png

SolidJS là một thư viện giao diện người dùng (UI) để xây dựng các ứng dụng web. Nó tương tự với ReactJS trong cách tiếp cận phát triển giao diện người dùng. Tuy nhiên, SolidJS có một số ưu điểm so với ReactJS, bao gồm:

 1. Hiệu suất tốt hơn: SolidJS sử dụng kỹ thuật reactivity (tính phản ứng), cho phép các thành phần được cập nhật một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn so với ReactJS.

 2. Đơn giản hóa mã nguồn: SolidJS sử dụng cú pháp JavaScript thuần túy và không cần JSX (một phần mở rộng của JavaScript) như ReactJS. Điều này giúp đơn giản hóa mã nguồn và tạo ra mã nguồn dễ đọc hơn.

 3. Dễ dàng hơn khi xử lý side-effect: SolidJS có tính năng "effects" cho phép xử lý các tác vụ bất đồng bộ (asynchronous tasks) một cách đơn giản và dễ dàng hơn so với ReactJS.

Tuy nhiên, vì SolidJS là một thư viện mới hơn so với ReactJS, nó có một số hạn chế về sự đa dạng của cộng đồng và các tài liệu hỗ trợ so với ReactJS.

Hướng dẫn Setup SolidJS

Để setup SolidJS, làm theo các bước sau:

 1. Tạo một thư mục mới để chứa project của bạn.

 2. Mở terminal và di chuyển đến thư mục mới.

 3. Sử dụng lệnh sau để tạo một project SolidJS mới:

npx degit solidjs/templates/ts my-solid-app

Trong đó, "my-solid-app" là tên thư mục cho project của bạn.

 1. Di chuyển đến thư mục của project:
cd my-solid-app
 1. Cài đặt các dependencies:
npm install

hoặc

yarn
 1. Khởi chạy ứng dụng:
yarn dev

Sau khi các bước trên hoàn thành, ứng dụng SolidJS của bạn sẽ được chạy trên http://localhost:5000 hoặc một port khác (nếu đã được sử dụng).

Hướng dẫn tạo template cơ bản với SolidJS

Để tạo một ứng dụng SolidJS cơ bản, bạn cần cài đặt SolidJS và một số công cụ khác. Sau khi cài đặt, bạn có thể tạo một template ứng dụng SolidJS bằng các bước sau:

 1. Sử dụng Node.js và npm để cài đặt SolidJS thông qua command line:
npm install solid-js
 1. Tạo một file HTML cơ bản và liên kết đến SolidJS:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>My SolidJS App</title>
 <script type="module">
  import { render, html } from 'https://cdn.skypack.dev/solid-js';
  import App from './App.js';
  render(() => html`<${App} />`, document.body);
 </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
 1. Tạo một component SolidJS đơn giản trong một file JavaScript mới và xuất nó:
import { html } from 'https://cdn.skypack.dev/solid-js';

export default function App() {
 return html`
  <div>
   <h1>Hello, SolidJS!</h1>
   <p>Welcome to my SolidJS app.</p>
  </div>
 `;
}
 1. Khởi chạy ứng dụng SolidJS bằng cách chạy file HTML trong trình duyệt web. Với những bước này, bạn đã tạo được một template cơ bản cho ứng dụng SolidJS. Bạn có thể tiếp tục phát triển và thêm các components và tính năng phức tạp hơn cho ứng dụng của mình.

Kết Luận

SolidJS là một thư viện mã nguồn mở để xây dựng giao diện người dùng cho ứng dụng web. Với kiến trúc reactivity-based, SolidJS hỗ trợ tối ưu hóa hiệu suất và dễ dàng quản lý trạng thái ứng dụng. Nó cũng cung cấp cú pháp JSX rất gần với ReactJS, vì vậy nếu bạn đã quen thuộc với ReactJS thì việc học SolidJS sẽ rất dễ dàng.

Mặc dù SolidJS là một thư viện tương đối mới, nhưng nó đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng lập trình viên. SolidJS có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai và được dự đoán sẽ trở thành một trong những lựa chọn phổ biến cho xây dựng các ứng dụng web.

Tuy nhiên, hiện tại SolidJS vẫn chưa có cộng đồng lớn như ReactJS, điều này có thể làm cho việc tìm kiếm hỗ trợ và tài liệu có thể trở nên khó khăn hơn. Nếu bạn quan tâm đến SolidJS, nên tìm hiểu thật kỹ trước khi sử dụng nó cho dự án của mình.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.