+4

Tìm hiểu về DevOps

DevOps là gì?

DevOps là sự kết hợp của nguyên lý, thực hành, quy trình và các tool giúp tự động hóa quá trình lập trình và chuyển giao phần mềm nhằm tăng khả năng cung cấp ứng dụng và dịch vụ của một tổ chức với tốc độ cao: phát triển và cải tiến sản phẩm với tốc độ nhanh hơn so với các tổ chức sử dụng quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và phát triển phần mềm truyền thống. Tốc độ này cho phép các tổ chức phục vụ khách hàng tốt hơn và cạnh tranh hiệu quả hơn trên thị trường.

Devops không phải là công việc của riêng ai. Đó là công việc của mọi người. Christophe Capel Principal Product Manager, Jira Service Management

DevOps Lifecycle

 • Theo mô hình DevOps, các nhóm phát triển và vận hành không còn tách biệt nữa. Đôi khi, hai nhóm này được hợp nhất thành một nhóm duy nhất, nơi các kỹ sư làm việc trong toàn bộ vòng đời ứng dụng, từ phát triển và kiểm tra đến triển khai đến hoạt động.
 • Trong một số mô hình DevOps, đội bảo mật và đảm bảo chất lượng cũng có thể được tích hợp chặt chẽ hơn với sự phát triển và hoạt động cũng như trong suốt vòng đời của ứng dụng. Khi bảo mật là trọng tâm của mọi người trong nhóm DevOps, điều này đôi khi được gọi là DevSecOps.
 • Các nhóm này sử dụng các phương pháp thực hành để tự động hóa các quy trình trước đây là thủ công và chậm chạp. Họ sử dụng hệ thống công nghệ và công cụ giúp họ vận hành và phát triển các ứng dụng một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Những công cụ này cũng giúp các kỹ sư hoàn thành các nhiệm vụ một cách độc lập mà thông thường sẽ yêu cầu sự trợ giúp từ các nhóm khác và điều này càng làm tăng tốc độ của nhóm.
 • Có nhiều giai đoạn tạo nên vòng đời DevOps, nhưng quy trình này sẽ giống như sau:
 1. Plan - Giai đoạn này bao gồm lập kế hoạch ban đầu về cách bạn hình dung quá trình phát triển.
 2. Code - Mã hóa các ứng dụng theo yêu cầu của khách hàng
 3. Build - Tích hợp tất cả các mã khác nhau mà bạn đã viết
 4. Releases - Nếu giai đoạn thử nghiệm thành công, ứng dụng có thể hoạt động
 5. Deploy - Mã được triển khai
 6. Operate - Tiến hành các hoạt động trên mã
 7. Monitor - Theo dõi xem ứng dụng đang hoạt động tốt như thế nào và thực hiện bất kỳ thay đổi nào cần thiết để làm hài lòng khách hàng.

Lợi ích của DevOps

 1. Tốc độ : DevOps giúp các developers và team operations đạt được mục tiêu ở một tốc độ khác giúp cải tiến sản phẩm nhanh chóng phục vụ người dùng, thích nghi với thị trường tốt hơn và điểu chỉnh hiểu quả kinh doanh hiệu quả hơn.
 2. Chuyển giao nhanh chóng: Tăng tốc độ release thường xuyên để chúng ta cải thiện sản phẩm nhanh hơn và cho ra mắt các feature nhanh hơn cũng như fix bug, giúp phản hồi cho khách hàng nhanh chóng và xây dựng nên lợi thế cạnh tranh tốt hơn.
 3. Độ tin cậy : DevOps đảm bảo chất lượng bằng cách áp dụng CI /CD, Monitoring và logging process. Bằng cách update mà team infrastructure cấp quyền cho team development để chuyển giao nhanh hơn mà vẫn duy trì được trải nghiệm người dùng tốt.
 4. Mở rộng : Team vận hành, quản lý infra và các quy trình. Lên kế hoạch về quy mô và nâng cấp môi trường giúp quản trị các hệ thống phức tạp hoặc hay thay đổi hiệu quả cũng như giảm thiểu rủi ro.
 5. Bảo mật : DevOps giúp di chuyển mà không chịu tổn thất về bảo mật bằng các chính sách, kiểm soát và phương pháp quản lý configuration. Thậm chí các team có thể kêu gọi bạn theo các tiêu chuẩn từ sớm bằng cách cung cấp các setup các tool theo dõi.
 6. Cải thiện teamwork: Khi mô hình DevOps tuân theo, các nhà phát triển và nhóm vận hành cộng tác chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm với nhau và kết hợp quy trình công việc của họ. Điều này làm giảm sự kém hiệu quả và các công việc tồn đọng.

DevOps tools

 • Planning: Các công cụ như Confluence và Jira giúp các nhóm DevOps đạt được chu trình quản lý dự án liền mạch và hiệu quả, đồng thời đảm bảo cung cấp sản phẩm kịp thời.
 • Build and delivery: Docker container ảo hóa đảm bảo tính nhất quán qua nhiều chu kỳ phát triển và phát hành và cung cấp môi trường phát triển, xây dựng, thử nghiệm và sản xuất có thể lặp lại.
 • Testing: Các công cụ như CircleCI và GitLab CI, giúp giảm thiểu thời gian và công sức dành cho việc kiểm tra mà không ảnh hưởng đến chất lượng mã hoặc trải nghiệm người dùng.
 • Software monitoring and logging: Một khi phần mềm được triển khai trên môi trường production, nó phải được giám sát để đảm bảo hiệu suất ổn định và tăng sự hài lòng của khách hàng. Giai đoạn này cũng bao gồm phân tích hiệu suất và ghi nhật ký, đưa ra các cảnh báo thông minh về các vấn đề khác nhau, thu thập phản hồi của khách hàng, v.v. Các công cụ để thực hiện các tác vụ này bao gồm Prometheus, Grafana, Elastic (ELK) Stack, Splunk và Sumo Logic.

Chúng ta đã cùng tìm hiểu những điều cơ bản nhất của DevOps, để có thể vận hành vào thực tiễn cần phải nghiên cứu thêm nữa để có thể áp dụng từng phần một vào dự án. Qua bài viết này hy vọng mọi người có cái nhìn tổng quan nhất về DevOps.

Happy coding !


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí