0

Tìm hiểu về API testing - Getting started with Collections (p5)

Collections sẽ đưa hiệu suất của bạn thêm 1 level. Collection sẽ cho phép thực hiện các yêu cầu riêng lẻ. Những request này có thể thêm vào thư mục để sao chép chính xác API của bạn. Request cũng có thể lưu trữ responses khi được save trong collection. Bạn có thể add thêm siêu dữ liệu như nảm và mô tả để tất cả thông tin mà nhà phát triển cần sử dụng API của bạn đều có sẵn 1 cách dễ dàng. Collection được liệt kê trong sidebar theo thứ tự chữ cái. Bạn có thể tìm kiếm thông qua các yêu cầu thu thập bằng cách sử dụng mẫu tìm kiếm để truy cập nhanh.

Bạn cũng có thể sắp xếp lại request trong bộ sưu tập bằng cách kéo thả và sắp xếp lại thông qua sidebar.

Tạo mới 1 collection

Để tạo bộ collection, hãy nhấp vào nút "new collection" bên dưới side bar tab của collection. Trong method hiện ra, hãy nhập tên collection và mô tả và nhấn create Collection cũng được tạo ra -

  • Nếu bạn có request được tải trong trình soạn thảo request, hãy nhấp vào "Add to collection". Nhập tên collection mới thay vì chọn collection hiện có. Collection sẽ được tạo và request sẽ được thêm vào collection.
  • Bạn có thể import 1 file collection. Click vào button "Import" trên top bar và paster URL vào collection hoặc collection JSON và click "import".

Operations on a collection

Editing

Edit một collection khá đơn giản. Di chuột qua tên collection và nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa để thay đổi tên và mô tả collection.

Sharing a collection

Collection có thể được tải xuống dưới dạng tệp JSON mà bạn có thể chia sẻ với những người khác hoặc chia sẻ qua tài khoản Postman của bạn. Bạn cũng có thể chia sẻ các collection ẩn danh nhưng bạn nên tạo một tài khoản Postman khi tải các collection. Thao tác này sẽ cho phép bạn cập nhật collection hiện có, đặt nó ở chế độ công cộng hoặc xóa nó sau. Nếu bạn là một thành viên của nhóm sử dụng Postman Pro, bạn có thể chia sẻ collection với toàn bộ nhóm của bạn hoặc một phần phụ của nó trong modal này. Bạn cũng có thể làm cho chế độ xem chỉ so với chỉnh sửa được.

Adding a folder

Các thư mục về cơ bản là cácsub-collections. Bạn có thể có nhiều thư mục như bạn muốn trong collection. Bạn có thể thêm yêu cầu trực tiếp vào 1 thư mục thông qua phương thưc "Add collection" hoặc kéo thả vào thư mục.

Saving requests inside a collection

Để lưu yêu cầu bên trong collection , hãy nhấp vào button "Add to collection" và chọn tập hợp mục tiêu. Bạn có thể thêm tên request và mô tả để giúp người dùng collection của bạn có thêm thông tin về yêu cầu ngay bên trong Postman. Bạn cũng có thể sao chép một yêu cầu hiện tại sử dụng cùng một flow . Bạn có thể chỉnh sửa request bất kỳ lúc nào và nhấn lưu để cập nhật nó bên trong collection. URL tham khảo: https://www.getpostman.com/docs/collections


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.