0

Tìm hiểu vai trò, trách nhiệm của Test leader trong dự án

Trách nhiệm của một test leader bao gồm tham gia vào việc lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát các hoạt động kiểm thử : Kiểm tra đánh giá các tài liệu test case ở các giai đoạn, theo dõi các yêu cầu mới, chuẩn bị các thiết bị phục vụ cho quá trình test, chỉ định task cho các thành viên, tổ chức các cuộc họp, review các loại báo cáo cửa tester, báo cáo tiến độ với khách hàng, thúc đẩy các thành viên trong nhóm....

1. Xác định mục tiêu

 1. Khi bắt đầu dự án test leader phải phối hợp với các bên liên quan để đưa ra các mục tiêu kiểm thử, xác định kế hoạch kiểm thử, chiến lược kiểm thử
 2. Ứơc tính khối lượng công việc và đàm phán với ban quản lý để có được các nguồn lực cần thiết
 3. Xem xét, đánh giá nếu cần dùng đến kiểm thử tự động, test leader lên kế hoạch chọn các công cụ và đảm bảo đào tạo đội ngũ

2. Xác định chiến lược kiểm thử

 1. Xác định các quy trình cho kế hoạch kiểm thử và một số giai đoạn của chu kỳ kiểm thử
 2. Lập kế hoạch và lên lịch cho các mốc kiểm thử alpha và beta.
 3. Đảm bảo việc kiểm thử đáp ứng các tiêu chí chất lượng như plan đã đề ra trước đó.
 4. Sát sao với công việc để đảm bảo về thời hạn của dự án
 5. Đánh giá xác định áp dụng kiểm thử automation hay thủ công.
 6. Nâng cao chất lượng quy trình với mỗi dự án.
 7. Đảm bảo rằng plan được xem xét bởi tất cả các bên liên quan.
 8. Định hướng team có các làm việc thông minh
 9. Xem xét các chiến lược kiểm thử và đảm bảo các loại thử nghiệm khác nhau như đơn vị, chức năng, hiệu suất, stress,... được covered

3.Khả năng lãnh đạo

 1. Đánh giá đúng khối lượng và mức độ logic của dự án để xây dựng team làm việc phù hợp, dựa trên đúng kỹ năng của các member đáp ứng công việc dự án
 2. Đánh giá đúng năng lực của từng member, phân chia task phù hợp theo từng cá nhân
 3. Làm đầu mối định hướng giúp team đưa ra quyết định nhanh chóng khi có các vướng mắc trong công việc
 4. Phối hợp các hoạt động thực thi cải tiến chất lượng
 5. Giải quyết xung đột giữa các thành viên trong nhóm
 6. Khen ngợi cho các nhiệm vụ đã hoàn thành
 7. Biết cách lắng nghe phản hồi và chấp nhận phê bình
 8. Đản bảo rắng những phần thưởng, sự công nhận cho những thành tích trong nhóm

4.Báo cáo

 1. Đánh giá các task của dự án, thực hiện estimate lên plan phù hợp
 2. Là đầu mối liên lạc báo cáo tình hình, tiến độ của nhóm QA và Đảm bảo chất lượng
 3. Gửi báo cáo về tiến độ công việc, chất lượng dự án với quản lý cao hơn
 4. Đánh giá và xác định rủi ro,kế hoạch dự phòng nếu có rủi ro
 5. Là đầu mối tiếp nhận thông tin và phản hồi quản lý

5.Quản lý rủi ro

 1. Hiểu vấn đề và đánh giá đúng những rủi ro có thể xảy ra trong dự án
 2. Đưa ra các chiến lược để giảm thiểu những rủi ro và thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát rủi ro
 3. Trao đổi với các bên liên quan để các bên nắm được thông tin các rủi ro có thể xảy ra
 4. Tạo kế hoạch dự phòng cho tất cả các chiến lược kiểm thử
 5. Tổ chức các cuộc họp nhóm vào đúng thời điểm thích hợp để hiểu và xem xét các rủi ro hiện tại để có những giải pháp khắc phục rủi ro đã xảy ra và cũng để ngăn chặn các rủi ro có nguy cơ xảy ra

6.Cải tiến quy trình

 1. Đảm bảo rằng một số quy trình kiểm thử và xác nhận được cải thiện liên tục phù hợp với từng thời điểm của dự án
 2. Phân chia task phù hợp với từng member để cải thiện chất lượng công việc cũng như thời gian
 3. Áp dụng các tool tự động trong một số kiểm thử như bảo mật, performance...giúp nâng cao chất lượng dự án
 4. Đảm bảo, đáp ứng nếu team cần các thiết bị, các công cụ hỗ trợ để làm việc
 5. Đưa thêm những thách thức để team hướng đến các làm việc thông minh, tự động, hiệu quả cho tất cả các công việc hàng ngày

Tài liệu tham khảo
http://www.softwaretestingclass.com/what-are-the-roles-and-responsibilities-of-a-qa-leader/ http://tryqa.com/testing-team-motivation-for-test-qa-managers/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.