0

Tìm hiểu mã nguồn mở PHP CMS Drupal hướng dẫn tìm hiểu Taxonomy sự độc đáo và tính linh hoạt trong Drupal - bài 4

Tiếp theo loạt bài viết về Drupal:

Loạt bài đều nói về Drupal 8 nhé các bạn.

Taxonomy là gì?

Taxonomy là một hệ thống phân loại nội dung của Drupal, nói đơn giản chúng ta cứ gọi nó là danh mục. Trong đó Vocabulary là cha, là cấp lớn nhất, cấp cao nhất. bên trong Vocabulary có nhiều cấp con gọi là Terms, những Terms này còn có thể được sắp xếp cấp cha - con (hierarchy), vì vậy drupal có 1 hệ thống danh mục đa cấp hay nhiều cấp. Mỗi 1 term này chứa nhiều node (bai viết, bài post). Vì vậy, khi người lướt website bấm vào 1 term này, thì tất cả bài viết, bài post (node) của term này hiển thị ra. Đường dẫn của các term này luôn là taxonomy/term/* (* là 1 số tự nhiên N)

Mình có thể hiểu Taxonomy đơn giản như là một quyển tử điển:

  • Vocabulary là tên một quyển từ điển.
  • Terms là mục lục của quyển từ điển.
  • Hierarchy là vị trí các chữ cái trong từ điển A, B, C... từ đầu mục A, B, C... này ta sẽ có tiếp các từ bắt đầu bằng chữ cái đó (gọi là các bài viết, bài post,...)

Chỉ đơn giản hiểu về Taxonomy như vậy thôi. Thật là vi diệu phải không các bạn? 😄

Cách sử dụng Taxonomy

Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng Taxonomy cho website của mình.

Đầu tiên sẽ tạo ra một Vocabulary, sau đó tạo ra các Term, rồi sau đó lại tao ra các sub Term hay còn gọi là Hierarchy.

Thêm Vocabulary

Screenshot_24.png

Screenshot_25.png

Screenshot_26.png

Thêm Terms

Screenshot_27.png

Screenshot_28.png

Screenshot_29.png

Thêm sub-Term (Hierarchy)

Việc thêm sub-term(Hierarchy) sẽ làm giống với thêm term. Nhưng ở mục Relations, trong phần Parent terms thay vì chọn root ta sẽ phải chọn các mục mà chúng ta muốn nhận mục đó làm cha. Và bạn muốn thêm bao nhiêu sub-term(Hierarchy) cũng được. Taxonomy Drupal không giới hạn điều đó.

Sự linh động của Taxnomy nằm ở chỗ: khi ta đã chọn cha - con cho term rồi nhưng nếu muốn đổi cha con cho nó thì chỉ việc kéo thả, vì drupal đã hỗ trợ sẵn việc đó rồi.

Thao tác đó như sau:

Screenshot_30.png

Trong Terms, chúng ta có thể add thêm fields, và chỉnh cách hiển thị chúng, nhưng thông thường chúng ta cũng rất ít sử dụng. Còn việc add thêm fields thế nào thì vui lòng để sang bài học về Content type sẽ hướng dẫn kỹ hơn.

Muốn xóa Term ta chỉ cần việc chọn mục Delete trong button sau:

Screenshot_31.png

mà không cần phải vào hẳn mục Edit rồi mới vào mục Delete:

Screenshot_32.png

Screenshot_33.png

Tổng kết

Để thêm vocabulary và term thì nhìn chung cực kỳ đơn giản. trong Drupal cái khó của danh mục là chúng ta phải xác định chúng ta cần tạo term của taxonomy hay tạo item của menu. Thêm 1 cái khó nữa là chúng ta có biết website chúng ta đang làm cần bao nhiêu vocabulary, cần bao nhiêu term? phân bao nhiêu cấp?

Nếu chúng ta không biết chúng ta muốn gì, cần gì, thì việc phân cấp cho taxonomy cực kỳ khó khăn. thậm chí phát sinh nhiều vấn đề gây khó khăn cho chính chúng ta về sau khi muốn nâng cấp, thêm chức năng cho website.

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.