Test Monitoring & Test Control trong kiểm thử phần mềm

1.Tại sao cần monitoring

Một ví dụ nhỏ đưa ra để chúng ta hiểu rõ tại sao cần test monitoring & test control. Sau khi tính toán, estimation lượng công việc bạn đưa ra một bản test plan, Dự án đồng ý với kế hoạch bạn đưa ra. Ví dụ như hình dưới đây

Chúng ta bắt đầu tiến hành công việc theo như kế hoạch đề ra. Mọi thứ dường như diễn ra tốt đẹp, nhóm làm việc chăm chỉ . Nhưng sau 4 tuần, mọi thứ diễn ra không đúng theo kế hoạch đề ra. Một lý dó nào đó về kỹ thuật kiểm thử làm kiểm thử bị trì hoãn mất 4 ngày làm việc, việc trì hoãn này kéo theo các nhiệm vụ khác cũng bị chậm so với kế hoạch ban đầu.

Hậu quả là dự án của bạn thất bại, làm khách hàng mất niềm tin với công ty. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho thất bại của dự án

Nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ là bạn đã quên theo dõi và kiếm soát tiến độ dự án. Dự án không hoàn thành đúng thời gian vì bạn đã quên theo dõi tiến độ dự án. Trong trường hợp này bạn nên xem lại kế hoạch và lịch trình thực tế. Bạn sẽ nhận ra đâu là nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ. Sự chậm trễ này tích lũy làm chậm trễ cho các nhiệm vụ kế tiếp. Nếu bạn theo dõi tiến độ dự án một cách cẩn thận, bạn có thể phát hiện sớm vấn đề và tìm cách giải quyết nó. Vì vậy giám sát dự án giúp bạn tránh được rủi ro.

2.Cần theo dõi cái gì?

Test Monitoring giúp bạn so sánh giữa kế hoạch và tiến độ thực tế, bạn có thể dựa vào đó để thay đổi khi cần thiết để đảm bảo hoàn thành dự án đúng hạn và thành công.

Chi phí

Chi phí là một khía cạnh cần giám sát và kiểm soát. Bạn phải ức tính và theo dõi chi phí cho dự án để phân phối ngân sách trong dự án

Schedules

Làm thế nào bạn có thể làm việc mà không có lịch trình? Nó có thể được so sánh với việc lái xe của bạn nhưng không có ý tưởng mất bao lâu để đến đích. Bất kể quy mô và phạm vi dự án của bạn lớn hay nhỏ, bạn phải chuẩn bị một schedules cụ thể cho dự án. Nó cho bạn biết:

 • Khi nào thì mỗi công việc được thực hiện
 • Những gì đã được hoàn thành
 • Trình tự các công việc cần được làm

Ví dụ : Một yêu cầu về test tích hợp một trang web trong một tuần. Bạn có thể đưa ra một lịch trình như sau:

Tài nguyên

Tài nguyên là tất cả những thứ cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ trong dự án, tài nguyên có thể là người, thiết bị cần thiết để hoàn thành dự án, thiếu tài nguyên sẽ ảnh hướng đến tiến độ dự án. Trong quá trình làm việc, mọi thứ có thể thay đổi không theo đúng kế hoạch, thành viên trong team sẽ di dời, ngân sách có thể bị cắt giảm. Giám sát tài nguyên giúp ta sớm phát hiện các khủng hoảng tài nguyên, để sớm có giải pháp giải quyết vến đề.

Chất lượng

Gíam sát chất lượng là đánh giá kết quả công việc, để xem sản phẩm có đám ứng yêu cầu chất lượng của khách hàng hay không. Trong trường hợp kết quả không đáp ứng chất lượng, bạn cần xác định nguyên nhân. Dự án không đạt chất lượng lý do bạn mắc phải đó là bạn đã quên theo dõi chất lượng đầu ra. Bởi vì giám sát dự án không chỉ là tiến độ dự án, mà nó còn cả chất lượng dự án.

3.Làm thế nào để theo dõi?

Khi bắt đầu dự án, hãy chú ý đến các câu hỏi:

 • Công việc có đang diễn ra theo đúng tiến độ không? nếu không thì đang chậm ở mức độ nào, và làm thế nào để bắt kịp
 • Ngân sách có đang bị vượt theo kế hoạch không?
 • Công việc đang làm có hướng tới đúng mục tiêu dự án?
 • Hiện tại có khó khăn gì về tài nguyên không?
 • Có cảnh báo gì về các vấn đề sắp xảy ra?
 • Có yêu cầu hoàn thành dự án sớm hơn không?

Các bước để theo dõi tiến độ dự án một cách hiệu quả

1.Lập kế hoạch giám sát

Tương tự như kế hoạc kiểm tra, kế hoạch giảm sát là bước đầu tiên và quan trọng trong giám sát tiến độ. Những số liệu cần thu thập và đo lường :

 • Các chi phí (thời gian, tiền bạc) dành cho dự án.
 • Bao nhiêu tài nguyên (nhân viên, thiết bị) đã được sử dụng cho dự án.
 • Tình trạng các task.
 • Chất lượng của sản phẩn.

Nên thu thập số liệu khi nào? Lời khuyên đưa ra bạn nên thu thập số liệu hàng tuần hoặc hàng ngày

Làm thế nào để đánh giá tiến độ dự án thông qua các số liệu? Thông qua các số liệu được thu thập bạn nên xác định phương pháp để đánh giá tiến độ. Một phương pháp bạn có thể tham khảo So sánh tiến độ trong kế hoạch so với thực tế mà nhóm đã đạt được

2.Cập nhật tiến độ

Phải thường xuyên yêu cầu các thành viên báo cáo tiến độ các task. Một trong những phương pháp tốt nhất để theo dõi tiến độ của các thành viên là tổ chức các cuộc họp thường xuyên. Trong cuộc họp tất cả các thành vên báo cáo tình trạng task hiện tại của họ và các vấn đề nếu có. Nếu một thành viên trong nhóm hoặc các thành viên bị chậm tiến độ so với kế hoạch hoặc gặp trở ngại, hãy lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.

3.Phân tích và thực hiện điều chỉnh

Trong bước này, bạn phải so sánh và xách định trong kế hoạch với tiến độ thực tế mà nhóm đã thực hiện. Việc phân tích cho thấy các cá nhân đã dành bao nhiêu thời gian để hoàn thành task của mình và tiến độ tổng thể dự án thực tế so với kế hoạch. Với những phân tích bên trên bạn có thể đưa ra những điều chỉnh cần thiết giúp dự án hoàn thành và đảm bảo chất lượng đúng kế hoạch. Sửa đổi plan hoặc đánh giá lại mục tiêu.

4.Báo cáo

Khi các bên liên quan hay sếp bạn hỏi về tiến độ dự án, Bạn cần chuẩn bị một báo cáo tiến độ của dự án để chia sẻ với các thành viên và ban quản lý. Nó hữu ích để sếp bạn xem dự án có đang đi đúng hướng hay không.

4.Kinh nghiệm trong test monitoring và control

Một trong những điểm quan trong của dự án là đảm bảo tiêu chuẩn. Nó có nghĩa là tất cả các hoạt động của dự án phải tuân theo hưỡng dẫn quy trình thực hiện công việc. Lưu lại toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án, bất kỳ các cuộc thảo luận nào. Tài liệu này giúp bạn giải quyết các vấn đề về thông tin sai lệch hoặc hiểm lầm trong nhóm dự án. Chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Nguồn tài liệu: https://www.guru99.com/how-you-can-achieve-project-goals-through-test-monitoring-control.html

All Rights Reserved