+1

Tạo một NodeJS GraphQL API với mongoDB và Hapi! - Phần 1

Series NodeJS GraphQL API Với MongoDB gồm 4 bài gồm:

 • Phần 1: Tạo server, route với hapi và kết với mongoDB mlab.com.
 • Phần 2: Tạo model và khởi tạo API với chức năng POST, GET căn bản.
 • Phần 3: Bắt đầu với GraphQL nào.
 • Phần cuối: Hoàn thành project, kết thúc series và viết đôi ba dòng.

1. Trước khi vào bài:

Đầu tiên thì có lẽ mình sẽ nói trước đây không phải là bài nâng cao hay nâng thấp gì cả nhưng có một số kiến thức bạn cần phải biết như sau:

 • Cơ bản về JavaScript và MongoDB. ( Để bạn có thể hiểu được code nó có ý nghĩa gì)
 • Hiểu được API là gì và cơ bản về GraphQL!
 • Và quan trọng nhất là bạn phải mang theo não để tự tìm hiểu bất cứ khi nào thấy không hiểu!

Kiến thức thì cần như trên còn máy tính bạn cần phải có mấy thứ sau:

 • Đã cài đặt NodeJS.
 • Có một cái Terminal!
 • Text editor ( Cái nào cũng được, dùng VSCode là tốt nhất vì nó cả terminal!)
 • MongoDB. ( Có thể cài trên máy bằng yay mongodb) ( Có thể dụng mlab.com)

2. Oke... Let’s goo...!

Bước 1: Tạo một project nào:

mkdir hapi-mongodb-graphql-api #Tạo thư mục hapi-mongodb-graphql-api
cd hapi-mongodb-graphql-api 
npm init -y 

Thêm các dependencies cần thiết đầu tiên:

yarn add hapi nodemon

Bước 2: Tạo một server mới:

Giờ thì mở project lên bằng một cái code editor bạn chuẩn bị từ đầu bài, sau đó tạo thêm một file như sau:

Các bạn nên chú ý tới asyncawait, nếu chưa biết về nó thì có thể xem thêm ở đây!

Ở trên mình chỉ đơn giản là:

 • Require hapi
 • Gọi hapi.server và khởi tạo các tham số cơ bản!
 • Start server trong function init()

Thêm script vào file cấu hình:

Bây giờ bạn thử truy cập vào đường dẫn: http://localhost:4000

Vì cơ bản là bạn chưa có gì cả nên nó chưa có gì cả là đúng rồi... 😄

Routing

Routing trong hapi rất là dễ hiểu và trực quan, cảm giác của mihf là dùng Routing trong hapi thoải mái hơn dùng trong express nhiều!

Để kiểm tra thử route của hapi bạn có thể thêm một đoạn code như thế này:

Kiểm tra lại:

Đoạn code route của hapi 17 rất đơn giản và dễ nhìn, hiểu là chọn phương thức GET đến path '/' thì trả về Hello Sói!

Đến bây giờ thì mọi thứ đã ổn, chúng ta sẽ bắt đầu đi đến phần CSDL mongoDB nào!

Bước 3: Kết nối CSDL mongoBD ( Mlab.com ):

Chạy lệnh yarn add mongoose trên terminal! để cài mongoose vào project!

Tiếp theo vào https://mlab.com để tạo tài khoản nếu chưa có rồi tạo database ( tất nhiên là free rồi)

Kết nối mongoose với mlab

Tạo một file db.js trong thư mục utils.

const mlabURI = 'mongodb://mrsoif97:mrsoif97@ds041157.mlab.com:41157/hapi-graphql'
Ở trong mlabURI sẽ là đường dẫn bạn nhận được khi khởi tạo một database trên website mlab.com.

Hoặc nếu có mongodb trên localhost thì bạn có thể sử dụng nó cũng được, không sao cả.

Tiếp theo require db.js vừa tạo vào file index.js

Xem lại, có dòng Connected successfully to server thì mọi thứ đã ổn!

Yeah... Xong phần 1 rồi đấy, phần này mình chỉ hướng dẫn các bước cơ bản là tạo server với hapi, tạo route rồi kết nối chúng nó với mlab ( mongoDB).

Ở phần sau chúng ta sẽ làm những thứ "Ngầu lòi" hơn nữa. Con bây giờ hãy tự thưởng cho mình một tách trà và nhâm nhi đi nào!

Nguồn: Phần 1: Tạo server, route với hapi và kết với mongoDB mlab.com.

Xem source ở https://github.com/f97/hapi-mongodb-graphql-api


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.