+6

Sự khác nhau giữa Công ty Outsourcing và Product

" SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC CÔNG TY OUTSOURCING ĐƯỢC ĐO BẰNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG. SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY PRODUCT ĐƯỢC ĐO BẰNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÙNG. "

Chúng ta sẽ nói về 3 điểm chính:

 • 3 điểm khác biệt lớn nhất giữa làm việc trong các công ty Outsourcing và công ty Product
 • Bạn chọn làm việc cho công ty Product hay công ty Outsourcing ?
 • Nhà phát triển nên phát triển kỹ năng để thành công trong công ty Product ?

A/ 3 điểm khác biệt lớn nhất giữa làm việc trong các công ty Outsourcing và công ty Product

Outsourcing Product
Khái niệm Các công ty Outsourcing được thuê để làm phần mềm cho các công ty khác. Họ không sở hữu, quảng bá hoặc bán các sản phẩm họ làm ra. Họ được trả tiền dựa trên số giờ làm việc hoặc dự án. Công ty Product xây dựng sản phẩm, quảng bá và bán các sản phẩm họ làm ra. Họ chỉ được trả tiền khi người dùng yêu thích và muốn mua sản phẩm.
Mục tiêu Là làm cho khách hàng (công ty thuê họ) hài lòng. Để giữ cho khách hàng hài lòng, họ phải cung cấp các tiêu chuẩn kỹ thuật phần mềm phù hợp, kịp thời, trong ngân sách cho phép. Đó là một biện pháp để các công ty Outsourcing được trả tiền và có nhiều khách hàng hơn. Là làm cho sản phẩm của người dùng (việc sử dụng trực tiếp sản phẩm) được thỏa mãn. Để giữ cho người dùng hài lòng, phần mềm phải có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, cần thiết đầy đủ chức năng và không khiến người dùng mất nhiều thời gian để học cách sử dụng. Làm tốt và họ ngày càng nhiều người dùng và có nhiều lợi nhuận hơn.
Cách thức làm việc - Bạn có thể có ý tưởng để cải thiện trải nghiệm người dùng, nhưng bạn phải tập trung hơn vào việc làm cho khách hàng hài lòng.

- Bạn sẽ chuyển từ sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bạn có thể sẽ chỉ làm việc trên một vấn đề rất nhỏ trong thời gian nhất định. Hiếm khi bạn có thể làm việc với một sản phẩm trong suốt chu kỳ của nó.

- Thật khó để tìm thấy ý thức về quyền sở hữu trong công ty gia công phần mềm.
+ Ngay cả khi bạn chia sẻ ý tưởng với sản phẩm của khách hàng, bạn cũng khó khăn hoặc ít có động lực để đấu tranh khi khách hàng không đồng ý. Cuối cùng, mục tiêu của bạn là làm hài lòng khách hàng, không tranh cãi với họ.
- Tập trung vào người dùng cuối ( End - users):
+ Khách hàng của công ty Product là End - users.
+ Tất cả các quyết được tập trung vào việc làm cho người dùng hài lòng.
+ Họ đo lường sự hài lòng của khách hàng bằng cách nhìn vào độ yêu thích của anh ấy đối với sản phẩm.

- Tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm từ A đến Z.
+ Bạn sẽ làm việc với một hoặc một vài sản phẩm trong mọi phần của vòng đời của nó.
+ Bạn sẽ làm việc từ lúc bắt đầu sản phẩm đến lúc nhận phản hồi (get feedback) và cải thiện chúng qua nhiều năm.

- Cảm giác của quyền sở hữu thành công của một sản phẩm.
+ Dành toàn bộ thời gian cho một sản phẩm và chịu trách nhiệm về giá trị mà nó mang lại để giúp bạn có được cảm giác về quyền sở hữu.
+ Kết quả là bạn sẽ thúc đẩy bản thân đưa ra quyết định mà bạn cảm thấy phù hợp với người tiêu dùng.

B/ Bạn chọn làm việc cho công ty Product hay công ty Outsourcing:

 • Nếu bạn thích mang sản phẩm giá trị vào tay người dùng và đóng vai trò tích cực trong việc phát triển sản phẩm theo thời gian thì Công ty Product là nơi dành cho bạn, như Atlassian (là một công ty phần mềm doanh nghiệp Úc phát triển sản phẩm hướng đến các nhà phát triển phần mềm và quản lý dự án).

 • Nếu bạn muốn làm việc trong nhiều dự án, nhiều sản phẩm khác nhau theo thời gian, công ty Outsourcing nên là nhà của bạn.

C/ Nhà phát triển nên phát triển kỹ năng để thành công trong công ty Product ?

 • Bạn cần yêu thích việc xây dựng và sử dụng sản phẩm. Những người yêu thích sự sáng tạo nhất trong quá trình xác định nhu cầu của người dùng và thiết kế sản phẩm để đáp ứng những nhu cầu đó.

 • Bạn phải được tư vấn. Các nhà phát triển sản phẩm không có khách hàng để cung cấp các yêu cầu kỹ thuật hoặc cho bạn biết phải làm gì. Các nhà phát triển sản phẩm cần dựa hoàn toàn vào bản thân tôi để bày tỏ ý kiến về cách phát triển sản phẩm tốt hơn.

 • Cuối cùng có can đảm để nói lên ý kiến của bạn. Nhà phát triển sản phẩm nên đam mê đấu tranh cho những gì họ tin là tốt nhất cho người dùng.

Lời khuyên cuối cùng:

 1. Nói chuyện với người dùng. Gặp gỡ những người xung quanh bạn - đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, khách hàng - những người sử dụng sản phẩm của bạn và hỏi họ rằng họ thích / không thích điểm này.

 2. Làm chủ. Tạo cảm giác ‘quyền sở hữu. Hãy tưởng tượng bạn là chủ sở hữu công ty, bạn sẽ làm gì khác hơn những gì bạn đang làm mỗi ngày? Nếu bạn nghĩ bất cứ điều gì, bạn nên hành động ngay lập tức.

 3. Sử dụng sản phẩm của riêng. Sử dụng sản phẩm của riêng bạn. Nếu bạn bối rối trong việc sử dụng các sản phẩm của riêng họ hoặc không thể tìm thấy một chức năng nhất định, thì người dùng thực sự sẽ ngày càng cảm thấy bối rối hơn.

Link refer: https://www.zubairamin.com/the-difference-between-outsourcing-and-product-companies/?fbclid=IwAR3YLejRVjtJsCngfFbGCw7ZZWzArNuqZ2-gAX4jNsoKILRqbe6enHmhXnw


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.