+1

Sử dụng Chatfuel để làm chatbot tra cứu giá xăng ( Chatfuel part 3)

Xin chào các bạn,

Chắc các bạn đã đọc đến phần 2 của mình tại: https://viblo.asia/p/su-dung-chatfuel-de-lam-chatbot-gui-anh-chatfuel-part-2-gAm5ybREKdb

thì hôm nay, mình tiếp tục giới thiệu đến các bạn phần 3, sử dụng Chatfuel để tra cứu giá xăng nhé.

Nào, chúng ta bắt đầu thôi 😄

Cũng như phần 1 và 2 , thiết lập cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn vào menu Automate, tạo 1 block có tên là Giá Xăng nhé, tại hướng dẫn này mình làm với tra cứu giá xăng 😄

Sau đó các bạn lại thiết lập trong block là 1 API JSON như phần 1, chỉ có điều là giờ chúng ta thay đổi ở phần URL thôi.

Bạn sử dụng đoạn code ở bên dưới và sử dụng cho hosting của mình nhé, ở đây mình code bằng PHP 😄

<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
$url     = 'http://www.petrolimex.com.vn/';
$content   = file_get_contents($url);
$first_step = explode('<div id="vie_p6_PortletContent">', $content);
$second_step = explode("</div>", $first_step[1]);

// "Xăng 95 IV: <br />";
$xang_95_4_v1 = strip_tags($second_step[4]);
$xang_95_4_v2 = strip_tags($second_step[5]);

// "Xăng 95 III <br />";
$xang_95_3_v1 = strip_tags($second_step[8]);
$xang_95_3_v2 = strip_tags($second_step[9]);

// "Xăng 95 II <br />";
$xang_95_2_v1 = strip_tags($second_step[12]);
$xang_95_2_v2 = strip_tags($second_step[13]);

// "E5 RON 92-II <br />";
$xang_92_2_v1 = strip_tags($second_step[16]);
$xang_92_2_v2 = strip_tags($second_step[17]);

// "DO 0,05S <br />";
$xang_do_v1 = strip_tags($second_step[20]);
$xang_do_v2 = strip_tags($second_step[21]);
// "Dầu hỏa <br />";
$dauhoa_v1 = strip_tags($second_step[24]);
$dauhoa_v2 = strip_tags($second_step[25]);

$result = Array(
  
  "0" => array(
    "attachment" => array(
      "type" => "template",
      "payload" => array(
        "template_type" => "generic",
        "elements" => array(
          "0" => array(
            "title" => "Xăng RON 95-IV",
            "image_url" => "https://fs.petrolimex.com.vn/Files/6783DC1271FF449E95B74A9520964169/image=jpeg/90cab911f8a0497ba9b264fe4bffd30d/02.jpg",
            "subtitle" => "Vùng 1 : " . $xang_95_4_v1 . "đ - Vùng 2 : " . $xang_95_4_v2 . "đ"
            
          ), // End 
          "1" => array(
            "title" => "Xăng RON 95-III",
            "image_url" => "https://fs.petrolimex.com.vn/Files/6783DC1271FF449E95B74A9520964169/image=jpeg/90cab911f8a0497ba9b264fe4bffd30d/02.jpg",
            "subtitle" => "Vùng 1 : " . $xang_95_3_v1 . "đ - Vùng 2 : " . $xang_95_3_v2 . "đ"
            
          ), // End 
          "2" => array(
            "title" => "Xăng RON 92-II",
            "image_url" => "https://fs.petrolimex.com.vn/Files/6783DC1271FF449E95B74A9520964169/image=jpeg/90cab911f8a0497ba9b264fe4bffd30d/02.jpg",
            "subtitle" => "Vùng 1 : " . $xang_95_2_v1 . "đ - Vùng 2 : " . $xang_95_2_v2 . "đ"
            
          ), // End 
          "3" => array(
            "title" => "E5 RON 92-II",
            "image_url" => "https://fs.petrolimex.com.vn/Files/6783DC1271FF449E95B74A9520964169/image=jpeg/90cab911f8a0497ba9b264fe4bffd30d/02.jpg",
            "subtitle" => "Vùng 1 : " . $xang_92_2_v1 . "đ - Vùng 2 : " . $xang_92_2_v2 . "đ"
            
          ), // End 
          
          "4" => array(
            "title" => "DO 0,05S",
            "image_url" => "https://fs.petrolimex.com.vn/Files/6783DC1271FF449E95B74A9520964169/image=jpeg/90cab911f8a0497ba9b264fe4bffd30d/02.jpg",
            "subtitle" => "Vùng 1 : " . $xang_do_v1 . "đ - Vùng 2 : " . $xang_do_v2 . "đ"
            
          ), // End 
          "5" => array(
            "title" => "Dầu hỏa",
            "image_url" => "https://fs.petrolimex.com.vn/Files/6783DC1271FF449E95B74A9520964169/image=jpeg/90cab911f8a0497ba9b264fe4bffd30d/02.jpg",
            "subtitle" => "Vùng 1 : " . $dauhoa_v1 . "đ - Vùng 2 : " . $dauhoa_v2 . "đ"
            
          ) // End 
        )
      )
    )
  )
);
echo json_encode($result, JSON_UNESCAPED_UNICODE);

Sau khi bạn chạy đoạn code trên ở block json thì kết quả sẽ trả về như thế này. Chúc thành công.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.