+1

SQL là gì? Những điều cần biết về SQL

1. SQL là gì?

SQL (Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là ngôn ngữ tiêu chuẩn mà bất cứ hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) nào cũng phải đáp ứng, điển hình như Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Access, Ingres,…

Nói một cách đơn giản, SQL là ngôn ngữ bạn sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu. Các câu lệnh SQL được sử dụng để thực hiện các tác vụ như cập nhật dữ liệu trên cơ sở dữ liệu hoặc truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. SQL có thể được sử dụng để chèn, tìm kiếm, cập nhật và xóa các bản ghi cơ sở dữ liệu; thực hiện nhiều hoạt động khác bao gồm tối ưu hóa và bảo trì cơ sở dữ liệu.

2. Vì sao cần học SQL ?

Bất cứ đâu bất cứ ngành nghề nào cũng đều cần dữ liệu. Dữ liệu là tài sản quý giá nhất và nó được đặt vào trung tâm của mọi quá trình ra quyết định.

Bất chấp sự bùng nổ của NoQuery trong những năm gần đây, SQL vẫn đang quay trở lại để trở thành giao diện phổ biến để phân tích dữ liệu. SQL là một trong những kỹ năng hàng đầu cần thành thạo trong tương lai.

SQL là nền tảng cho cho các công cụ cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất như MySQL, SQL Server, SQLite và PostgreSQL.

3. Học SQL không khó.

SQL không phải là ngôn ngữ lập trình, nó là ngôn ngữ truy vấn. Mục tiêu chính mà SQL được tạo ra là cung cấp khả năng cho những người bình thường có được dữ liệu họ cần từ cơ sở dữ liệu. Nó cũng là một ngôn ngữ giống như tiếng Anh, vì vậy bất kỳ ai có thể sử dụng tiếng Anh ở mức cơ bản đều có thể viết truy vấn SQL một cách dễ dàng.

Hầu hết các công cụ DB đều tương thích với tất cả các mã SQL. Vì vậy, một khi bạn học SQL, nó sẽ tương tự như hoạt động trên bất kỳ cơ sở dữ liệu quan hệ nào.

4. SQL là một trong những kỹ năng cần thiết.

Với việc rất nhiều công ty hiện đang dựa vào phân tích dữ liệu lớn để định hướng doanh nghiệp, nhân viên có kỹ năng và nền tảng SQL là một trong những kỹ năng được nhà tuyển dụng được tìm kiếm nhiều nhất.

SQL là một trong những ngôn ngữ phổ biến mà thường thì bất cứ developer nào cũng cần có vì thường thì đa số phần mềm nào cũng cần database (web app, win app, mobile app...)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.