+11

[Seminar] Amazon DynamoDB - The limitations

Amazon DynamoDB là một dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL đầy đủ được cung cấp bởi Amazon Web Services. Một thương hiệu nổi tiếng về điện toán đám mây liệu dịch vụ của nó có ngon như chúng ta tưởng? Khi làm việc với DynamoDB thì sẽ có những bất cập khó khăn gì so với cơ sở dữ liệu truyền thống? Seminar lần này sẽ trả lời cho các bạn những câu hỏi đó. Với kinh nghiệm làm việc với DynamoDB qua một dự án thực tế, đến với seminar số này diễn giả sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức vô cùng bổ ích của mảng cơ sở dữ liệu điện toán đám mây:

  • Giới thiệu về DynamoDB
  • Cấu trúc và đặc điểm của DynamoDB
  • Những hạn chế, khó khăn gặp phải khi làm việc với DynamoDB và cách để từng bước vượt qua những vấn đề đó.
  • Kết hợp DynamoDB trong Laravel

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.