+8

React: Thử làm ứng dụng đổi tỷ giá "đam mê"? Tại sao không

Ngày "Thần tài" nói chuyện "đam mê" 🤣 Nhưng mà mình không có "đam mê" thì mình nghịch ngợm tìm tòi vì "đam mê" vậy =))

Link app: https://doitygia-react-app.herokuapp.com/

1. Init project

Đâu tiên, chúng ta sẽ khởi tạo một react-app nhé. Càng ngày thì chủ đề các bài viết của mình càng loãng rồi (buồn ghê) =))

npx create-react-app my-app
cd my-app
yarn start

Đừng quên add thêm thư viện node-sass để chạy file sass nha.

yarn add node-sass --save

2. Crawl dữ liệu

Chúng ta sẽ crawl dữ liệu từ api: https://tygia.com/json.php?ran=0&gold=0&bank=VIETCOM&date=now và lưu vào file rates.json.

Cấu trúc dữ liệu sẽ như vậy:

{
  "rates": [
    {
      "bank": "VIETCOM",
      "brand": "",
      "updated": 1579484760000,
      "date": "20200120",
      "version": "1",
      "value": [
        {
          "buy": "0.00",
          "order": "0",
          "name": "DKK",
          "sell": "3,378.00",
          "transfer": "0.00",
          "id": "26772129",
          "day": "20200120",
          "code": "DKK"
        },
        {
          "buy": "23,075.00",
          "order": "0",
          "name": "USD",
          "sell": "23,105.00",
          "transfer": "23,075.00",
          "id": "26771693",
          "day": "20200120",
          "code": "USD"
        },
        {
          "buy": "25,309.59",
          "order": "1",
          "name": "EUR",
          "sell": "25,565.24",
          "transfer": "25,309.59",
          "id": "26772130",
          "day": "20200120",
          "code": "EUR"
        },
        ],
      "order": "0"
    }
  ],
  "golds": [],
  "time": 4,
  "excute1_time": 4,
  "excute2_time": 0,
  "excute3_time": 0,
  "count1": 18,
  "count2": 0
}

3. Viết hàm đổi $$$ =)) nào

Hàm đổi tỷ giá "đam mê" tryConvert(money, code, encode = true), sẽ đổi tiền vnd sang một ngoại tệ khác hoặc ngược lại. Hàm nhận vào 3 tham số:

 • money: số tiền
 • code: currencyCode, là mã ngoại tệ
 • encode: Nếu encode = true, hàm đổi ngoại tệ ra vnd, ngược lại, hàm sẽ đổi vnd ra ngoại tệ. Mặc định là true
import ratesData from 'rates.json';

function tryConvert(money, code, encode = true) {
 const input = parseFloat(money);
 if (Number.isNaN(input)) {
  return '';
 }
 const currency = ratesData.rates[0].value.find(item => item.code === code);
 if (!currency) {
  return '';
 }
 const sell = parseFloat(currency.sell.replace(',', ''));
 const output = encode ? input*sell : input/sell;
 const rounded = Math.round(output * 1000)/1000;
 return rounded.toString();
}

4. Xây dựng component CurrencyInput

Giờ thì mình sẽ xây dựng một component để nhập tiền ahihi

class CurrencyInput extends React.Component{
 constructor(props) {
  super(props)
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this)
 }

 handleChange(event) {
  this.props.onMoneyChange(event.target.value)
 }

 render() {
  return (
   <fieldset>
    <legend>Enter { this.props.currencyName }</legend>
    <input value={this.props.money} onChange={this.handleChange}></input>
   </fieldset>
  );
 }
}

5. Xây dựng một component chung

Cuối cùng là tạo một component import tất cả nào. Ở đây mình sẽ tạo view gồm một select-box, để người dùng lựa chọn ngoại tệ muốn quy đổi và 2 CurrencyInput để nhập và quy đổi tiền ngoại tệ sang vnd và ngược lại.

class Calculator extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props)
  this.state = {
   currencyCode: 'USD',
   money: '',
   encode: true,
  }

  this.handleChangeCurrency = this.handleChangeCurrency.bind(this)
  this.handleChangeVNDEncode = this.handleChangeVNDEncode.bind(this)
  this.handleChangeVNDDecode = this.handleChangeVNDDecode.bind(this)
 }

 handleChangeCurrency(event) {
  this.setState({
   currencyCode: event.target.value,
   encode: true,
   money: '',
  })
 }

 handleChangeVNDEncode(money) {
  this.setState({ 
   money: money,
   encode: true,
  })
 }

 handleChangeVNDDecode(money) {
  this.setState({ 
   money: money,
   encode: false,
  })
 }

 render() {
  const date = new Date();
  const money = this.state.money;
  const VND = this.state.encode ? tryConvert(money, this.state.currencyCode, true) : money;
  const notVND = this.state.encode ? money : tryConvert(money, this.state.currencyCode, false);

  return (
   <div className="Calculator">
    <header className="App-header">
     <img src={logo} className="App-logo" alt="logo" />

     <h2>It is { date.toLocaleTimeString() } { date.toDateString() }</h2>

     <div>
      <select className="select-box" onChange={this.handleChangeCurrency}>
       <option value="USD">Đô la M- USD</option>
       <option value="AUD">Đô la Úc - AUD</option>
       <option value="CAD">Đô la Canada - CAD</option>
       <option value="CHF">Đồng Frank Thụy Sĩ - CHF</option>
       <option value="JPY">Đồng Yên Nhật - JPY</option>
       <option value="EUR">Đồng Euro - EUR</option>
       <option value="NZD">Đô la New Zealand - NZD</option>
       <option value="GBP">Bảng Anh - GBP</option>
       <option value="SEK">Đồng Thụy Điển - SEK</option>
       <option value="DKK">Đồng Đan Mạch - DKK</option>
       <option value="NOK">Krone Na Uy - NOK</option>
       <option value="SGD">Đồng đô la Singapore - SGD</option>
       <option value="CZK">Cron Séc - CZK</option>
       <option value="HKD">Đô la Hồng Công - HKD</option>
       <option value="MXN">Peso Mehico - MXN</option>
       <option value="PLN">Zloto Ba Lan - PLN</option>
       <option value="RUB">Rúp Nga - RUB</option>
       <option value="TRY">Lir Thổ Nhĩ K- TRY</option>
       <option value="ZAR">Rand của Nam Phi - ZAR</option>
       <option value="CNH">CNH - CNH</option>
       <option value="CNY">Nhân dân tệ TQ - CNY</option>
       <option value="INR">INDIAN RUPEE - INR</option>
       <option value="KWD">UWAITI DINAR - KWD</option>
       <option value="MYR">MALAYSIAN RINGGIT - MYR</option>
       <option value="SAR">SAUDI RIAL - SAR</option>
       <option value="THB">THAI BAHT - THB</option>
       <option value="KRW">SOUTH KOREAN WON - KRW</option>
      </select>
     </div>

     <div className="form-input">
      <CurrencyInput currencyName={this.state.currencyCode} money={notVND} onMoneyChange={this.handleChangeVNDEncode}/>
      <CurrencyInput currencyName="VND" money={VND} onMoneyChange={this.handleChangeVNDDecode}/>
     </div>
    </header>
   </div>
  );
 }
}

export default Calculator;

Thành quả đơn giản vậy thôi. Bạn cũng có thể truy cập app ở đây nhé!

Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại bạn ở các bài viết tiếp theo!

Source code và tài liệu tham khảo:

Source

React Doc


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.