+2

React so với Vue: Lựa chọn nào tốt hơn cho dự án web của bạn?

Khi bắt đầu một dự án web mới, việc chọn công nghệ phát triển phù hợp có thể là một quyết định khó khăn. Trong bài viết này, hãy cùng mình so sánh hai thư viện/framework front-end phổ biến là React và Vue, qua các khía cạnh như độ phổ biến, cộng đồng hỗ trợ, hiệu suất, tính linh hoạt và cách tiếp cận lập trình.

Độ phổ biến và cộng đồng hỗ trợ

React

Thị phần

React có thị phần rộng lớn và được sử dụng bởi nhiều công ty lớn như Facebook (đơn vị phát triển React), Instagram, Airbnb, Uber, Netflix, và nhiều công ty khác.

Cộng đồng

React có một cộng đồng lớn và phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trên GitHub, Stack Overflow và các diễn đàn lập trình khác.

 • Thư viện: Có hàng ngàn thư viện mở rộng và middleware cho React, như Redux, MobX, React Router, Material-UI, và Ant Design.

 • Công cụ: Create React App, Redux DevTools, React Developer Tools, và nhiều công cụ khác giúp tạo môi trường phát triển hiệu quả.

 • Tài nguyên học tập: Nhờ cộng đồng lớn, có rất nhiều tài liệu, khóa học trực tuyến, và bài viết blog giúp bạn nắm vững React.

Vue

**Thị phần **

Vue có thị phần nhỏ hơn React nhưng đang tăng trưởng nhanh chóng. Vue được sử dụng bởi Alibaba, Xiaomi, và các công ty khác, đặc biệt là tại châu Á.

Cộng đồng

Cộng đồng Vue nhỏ hơn so với React nhưng rất tích cực, đặc biệt là trong cộng đồng lập trình châu Á.

 • Thư viện: Vue có Vuex cho quản lý trạng thái, Vue Router cho định tuyến, Vuetify và Quasar cho giao diện, và nhiều thư viện khác.

 • Công cụ: Vue CLI, Vue Devtools, và Nuxt.js là một số công cụ phổ biến trong ekosistem Vue.

 • Tài nguyên học tập: Cộng đồng Vue cũng cung cấp nhiều nguồn tài nguyên học tập, từ tài liệu chính thức đến các khóa học và bài viết blog.

Điều quan trọng không chỉ là thị phần mà còn là cộng đồng và hệ sinh thái xung quanh nền tảng. React có lợi thế về cộng đồng và số lượng thư viện, trong khi Vue dần được chấp nhận rộng rãi với một cộng đồng tích cực và tăng trưởng. Lựa chọn giữa React và Vue sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ yêu cầu dự án đến đội ngũ phát triển của bạn.

Hiệu suất: React vs Vue

React

Virtual DOM

 • Ưu điểm: React sử dụng Virtual DOM, giúp giảm thiểu các thao tác trực tiếp với DOM thực sự, từ đó tăng tốc độ cập nhật giao diện.

 • Nhược điểm: Trong một số trường hợp, việc sử dụng Virtual DOM có thể phức tạp hóa logic ứng dụng và làm giảm hiệu suất so với việc tương tác trực tiếp với DOM.

Server-Side Rendering (SSR) và Code-Splitting

 • Ưu điểm: React hỗ trợ SSR và code-splitting, giúp tăng tốc độ tải trang và hiệu suất ứng dụng.

 • Nhược điểm: Cần phải cài đặt thêm và cấu hình, có thể làm tăng độ phức tạp của ứng dụng.

Concurrent Mode

 • Ưu điểm: Đây là tính năng mới của React giúp cải thiện hiệu suất bằng cách cho phép nhiều sự kiện cập nhật đồng thời.

 • Nhược điểm: Tính năng này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và có thể đổi thay trong tương lai.

Vue

Reactivity System

 • Ưu điểm: Vue sử dụng một hệ thống phản ứng tự động, giúp cập nhật giao diện một cách hiệu quả khi dữ liệu thay đổi.

 • Nhược điểm: Cần phải hiểu rõ hệ thống phản ứng của Vue để tối ưu hiệu suất, đặc biệt trong các ứng dụng lớn.

Template Optimization

 • Ưu điểm: Vue tối ưu hóa việc cập nhật DOM thông qua biên dịch template, giúp tăng hiệu suất cập nhật giao diện.

 • Nhược điểm: Một số tối ưu hóa này có thể bị giới hạn nếu sử dụng các tính năng tùy chỉnh như render function hoặc JSX.

Server-Side Rendering (SSR) và Code-Splitting

 • Ưu điểm: Vue cũng hỗ trợ SSR và code-splitting thông qua Nuxt.js, giúp tăng hiệu suất và tốc độ tải trang.

 • Nhược điểm: Cần phải sử dụng thêm thư viện và cấu hình, có thể tăng độ phức tạp của ứng dụng.

Cả React và Vue đều có các ưu điểm và nhược điểm riêng về hiệu suất. React có các tính năng như Virtual DOM và Concurrent Mode, trong khi Vue sở hữu hệ thống phản ứng và tối ưu hóa template mạnh mẽ. Trong môi trường thực tế, hiệu suất thực tế có thể phụ thuộc nhiều vào cách ứng dụng được xây dựng và tối ưu hóa, chứ không chỉ là công nghệ được sử dụng.

Tính linh hoạt: React vs Vue

React

Hệ thống Component

 • Ưu điểm: React sử dụng một hệ thống component hiệu quả, cho phép bạn tạo ra các ứng dụng phức tạp với nhiều lớp và mô-đun.

 • Nhược điểm: Sự linh hoạt này đôi khi có thể tạo ra một số độ phức tạp không mong muốn, khi phải quản lý trạng thái và dữ liệu qua nhiều component.

Quản lý trạng thái

 • Ưu điểm: React cho phép sử dụng nhiều giải pháp quản lý trạng thái, từ local state, Context, đến các thư viện như Redux hoặc MobX.

 • Nhược điểm: Vì có quá nhiều lựa chọn, đôi khi việc quyết định sử dụng giải pháp nào có thể làm bạn mất thời gian và nỗ lực.

Vue

Hệ thống Component và Directive

 • Ưu điểm: Vue cũng sử dụng hệ thống component nhưng cũng cung cấp thêm các "directive" (v-if, v-for, etc.) để cung cấp thêm tính năng trong template.

 • Nhược điểm: Các directive có thể làm tăng độ phức tạp của template và giảm tính linh hoạt trong việc tái sử dụng code.

Quản lý trạng thái

 • Ưu điểm: Vue có Vuex, một giải pháp quản lý trạng thái được tích hợp sẵn, giúp quản lý trạng thái trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

 • Nhược điểm: Nếu bạn đến từ môi trường phát triển JavaScript thuần túy hoặc các framework khác, việc sử dụng Vuex có thể cần một thời gian để làm quen.

Slots và Scoped CSS

 • Ưu điểm: Vue cung cấp các tính năng như scoped CSS và slots, giúp cải thiện tính tái sử dụng và đóng gói của các component.

 • Nhược điểm: Các tính năng này đôi khi có thể làm tăng độ phức tạp khi cần phải quản lý các phụ thuộc và trạng thái qua nhiều component.

React và Vue đều có tính linh hoạt cao nhưng lại có những cách tiếp cận khác nhau. React tập trung vào sự linh hoạt và cho phép bạn quyết định cách tổ chức ứng dụng của mình, còn Vue thì cung cấp nhiều giải pháp được tích hợp sẵn để giúp việc phát triển trở nên nhanh chóng và ít phức tạp hơn. Lựa chọn giữa React và Vue trong phần này sẽ phụ thuộc vào yêu cầu dự án và sự thoải mái của đội ngũ phát triển với cách tiếp cận của từng framework.

Cách tiếp cận lập trình: React vs Vue

React

Declarative Programming

 • Ưu điểm: React sử dụng một phương pháp lập trình khai báo (declarative), giúp cho việc hiểu và dự đoán hành vi của ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

 • Nhược điểm: Đối với các lập trình viên mới hoặc những người không quen với phong cách này, có thể cảm thấy khó khăn khi phải "nghĩ" theo cách khai báo.

JSX

 • Ưu điểm: JSX cho phép bạn viết UI trong cùng một ngữ cảnh với JavaScript, giúp việc phát triển trở nên linh hoạt và mạnh mẽ.

 • Nhược điểm: JSX có cú pháp khá độc đáo và có thể cần thời gian để làm quen, đặc biệt là nếu bạn đang chuyển từ HTML và JavaScript thuần túy.

Function và Class Components

 • Ưu điểm: React cho phép bạn sử dụng cả function và class components, đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng từ đơn giản đến phức tạp.

 • Nhược điểm: Việc quyết định sử dụng function hay class components có thể gây nhầm lẫn, đặc biệt khi cả hai đều có thể sử dụng trong một ứng dụng.

Vue

Template-Based

 • Ưu điểm: Vue sử dụng một cách tiếp cận dựa trên template, giúp tạo ra các ứng dụng một cách nhanh chóng và có thể dễ dàng hiểu được cấu trúc của ứng dụng qua template HTML.

 • Nhược điểm: Một số tình huống phức tạp có thể cần sử dụng các tính năng nâng cao như render function hoặc JSX, điều này có thể phá vỡ ngữ cảnh của template.

Directive và Modifiers

 • Ưu điểm: Vue cung cấp các directive như v-if, v-for, v-bind, và các modifiers (.lazy, .number, .trim), giúp giảm bớt số lượng code cần viết.

 • Nhược điểm: Các directive và modifiers có thể làm tăng độ phức tạp của template và giảm tính linh hoạt trong việc tái sử dụng code.

Single-File Components

 • Ưu điểm: Vue hỗ trợ single-file components, giúp bạn tổ chức HTML, JavaScript, và CSS trong một file .vue, giúp quản lý và phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

 • Nhược điểm: Điều này có thể gây khó khăn khi cần tách rời các phần của ứng dụng, ví dụ để sử dụng trong các dự án khác nhau.

React và Vue đều cung cấp các phương pháp và công nghệ để phát triển các ứng dụng web hiện đại, nhưng chúng có những cách tiếp cận khác nhau. React tập trung vào sự linh hoạt và phổ quát, cho phép bạn tự quyết định hầu hết các khía cạnh của ứng dụng của mình. Trong khi đó, Vue cung cấp một hệ thống đầy đủ và có tính năng tích hợp sẵn, giúp bạn có thể nhanh chóng tạo nên các ứng dụng mạnh mẽ mà không cần phải quyết định nhiều. Lựa chọn giữa React và Vue sẽ phụ thuộc vào nhu cầu, kinh nghiệm và phong cách lập trình của bạn.

Kết luận

Qua bài viết này, chúng ta đã thấy cả React và Vue đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, phù hợp với các loại dự án và đội ngũ phát triển khác nhau. Lựa chọn giữa hai công nghệ này đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về nhiều yếu tố từ độ phổ biến, cộng đồng hỗ trợ, hiệu suất, tính linh hoạt, đến cách tiếp cận lập trình.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác tin cậy để giúp bạn quyết định và thực hiện dự án web của mình, ITBee Solutions có thể là một trong những lựa chọn tuyệt vời. Hơn nữa, ITBee Solutions hiện đang mở vị trí cho Software Developers; đây là cơ hội tuyệt vời nếu bạn muốn làm việc với một đội ngũ có kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong cả React và Vue.

Chúc bạn may mắn và thành công trong việc lựa chọn công nghệ và đối tác phù hợp. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan và định hình được quyết định của mình.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.