0

QUẢN LÝ CHU KÌ KIỂM THỬ HIỆU SUẤT AGILE (Phần III)

Bài liên quan: https://viblo.asia/p/quan-ly-chu-ki-kiem-thu-hieu-suat-agile-phan-ii-LzD5dApeKjY

Hoạt động 6. Thực hiện (các) tác vụ(Execute Task(s))

Thực hiện các nhiệm vụ trong phân đoạn một đến hai ngày. Xem chúng thông qua để hoàn thành, nhưng sẵn sàng đi đường vòng quan trọng trên đường đi nếu có cơ hội để thêm giá trị bổ sung chính nó.

Khi mỗi bản phân phối hiệu năng được phân phối, thử nghiệm hiệu suất bắt đầu với nhiệm vụ có mức độ ưu tiên cao nhất liên quan đến việc xây dựng đó. Trong giai đoạn đầu của chu trình phát triển, những nhiệm vụ này có thể bao gồm các mục công việc như "cộng tác với các quản trị viên để điều chỉnh các máy chủ ứng dụng", trong khi trong giai đoạn phát triển, một mục công việc có thể "xác nhận rằng ứng dụng đạt được các mục tiêu về thời gian đáp ứng tại 50% tải trọng đỉnh ".

Phần quan trọng nhất của việc thực hiện tác vụ là nhớ phải sửa đổi nhiệm vụ và các chiến lược tiếp theo khi phân tích kết quả dẫn đến các ưu tiên mới. Sau khi một nhiệm vụ được thực hiện, chia sẻ kết quả của bạn với đội, và sau đó sắp xếp lại các nhiệm vụ còn lại, thêm nhiệm vụ mới, và / hoặc loại bỏ các nhiệm vụ đã lên kế hoạch từ kế hoạch thực hiện và chiến lược dựa trên các câu hỏi mới và mối quan tâm của nhóm. Khi reprioritizing hoàn tất, di chuyển sang nhiệm vụ ưu tiên cao nhất kế tiếp.

Các chìa khóa để thực hiện một nhiệm vụ kiểm thử hiệu suất Nói chung, chìa khóa để tiến hành một nhiệm vụ kiểm thử hiệu suất bao gồm:

 • Phân tích kết quả ngay lập tức và sửa đổi kế hoạch cho phù hợp.
 • Làm việc chặt chẽ với nhóm hoặc nhóm phụ phù hợp nhất với nhiệm vụ.
 • Giao tiếp thường xuyên và cởi mở trong toàn nhóm.
 • Ghi lại kết quả và những phát hiện quan trọng.
 • Ghi dữ liệu khác cần thiết để lặp lại bài kiểm tra sau.
 • Xem lại các ưu tiên kiểm thử hiệu suất sau không quá hai ngày.

Hoạt động 7. Phân tích kết quả và báo cáo (Analyze Results and Report)

Để theo kịp với một quá trình lặp đi lặp lại, các kết quả cần được phân tích và chia sẻ nhanh chóng. Nếu phân tích là không thuyết phục, thử lại ở cơ hội sớm nhất có thể. Điều này cho phép nhóm có thời gian nhất để phản ứng lại với các vấn đề về hiệu suất.

Mặc dù bạn đang chia sẻ dữ liệu và kết quả sơ bộ khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ, điều quan trọng là tạm dừng theo định kỳ để hợp nhất kết quả, phân tích xu hướng, tạo báo cáo của các bên liên quan và ghép nối với các nhà phát triển, người thiết kế và quản trị viên để phân tích kết quả. Định kỳ có thể có nghĩa là một nửa ngày mỗi tuần, một ngày giữa hiệu suất xây dựng, hoặc một số khoảng khác phù hợp với công việc của bạn trong công việc dự án.

Những khoảng thời gian ngắn này thường là nơi xảy ra những "sự cố lớn". Mặc dù báo cáo liên tục giữ cho nhóm này thông báo, các báo cáo này thường được tóm tắt như là một đoạn gửi qua e-mail với một bảng tính đính kèm, hoặc một liên kết đến biểu đồ thú vị nhất trên trang Web của dự án.

Những báo cáo này hiếm khi kể toàn bộ câu chuyện. Một trong những công việc của chuyên gia thực hiện là tìm ra các xu hướng và mô hình trong dữ liệu, mà mất thời gian. Nhiệm vụ này cũng có xu hướng dẫn đến mong muốn thực hiện lại một hoặc nhiều bài kiểm tra để xác định xem một mô hình thực sự có tồn tại hay không, hoặc nếu một bài kiểm tra cụ thể đã sai sót một cách nào đó. Các đội thường bị cám dỗ để bỏ qua bước này, nhưng không mang lại cho sự cám dỗ đó. Bạn có thể kết thúc với nhiều dữ liệu nhanh hơn, nhưng nếu bạn không ngừng nhìn tổng thể dữ liệu, bạn sẽ không thể trích ra tất cả những phát hiện hữu ích từ dữ liệu đó trước khi quá muộn.

Hoạt động 8. Xem xét các hoạt động 1-3 và Xem xét các Tiêu chí Chấp nhận Thực hiện (Revisit Activities 1-3 and Consider Performance Acceptance Criteria)

Trong quá trình lặp đi lặp lại, đảm bảo rằng thông tin cơ bản không thay đổi. Tích hợp các thông tin mới như phản hồi của khách hàng và cập nhật chiến lược nếu cần.

Sau khi các tiêu chí, chiến lược và / hoặc các nhiệm vụ thành công đã được cập nhật và ưu tiên, đã đến lúc phải tiếp tục quy trình kiểm thử hiệu suất mà bạn đã dừng lại. Tuy nhiên, điều này dễ nói hơn là thực hiện. Đôi khi, dù bạn cố gắng tránh né nó thế nào đi chăng nữa, thì cũng không có những nhiệm vụ kiểm thử hiệu suất đáng giá để thực hiện vào thời điểm này. Điều này có thể là do nâng cấp môi trường, tái thiết kế / tái cấu trúc hàng loạt, các vấn đề về hiệu suất đáng chú ý được phát hiện mà người khác cần thời gian để sửa chữa, v.v ...

Về mặt tích cực, chuyên gia về hiệu suất có thể là người có nhiều kỹ năng nhất trong cả nhóm. Điều này có nghĩa là khi tình huống phát sinh, việc kiểm thử hiệu suất tiếp theo hoặc kiểm thử hiệu suất kết hợp với các nhà phát triển hoặc quản trị viên sẽ không làm gia tăng giá trị tại thời điểm này và chuyên gia về hiệu suất có thể tạm thời đưa ra một nhiệm vụ khác như tự động smoke test, , ghép nối với một nhà phát triển để hỗ trợ phát triển các bài kiểm tra đơn vị toàn diện hơn, v.v ... Điều quan trọng là không bao giờ quên rằng ưu tiên hàng đầu của chuyên gia thực hiện là kiểm thử hiệu suất, trong khi các nhiệm vụ khác là trách nhiệm bổ sung.

Hoạt động 9. Phân cấp lại Nhiệm vụ (Reprioritize Tasks)

Dựa trên kết quả kiểm tra, thông tin mới và tính sẵn sàng của các tính năng và các thành phần, thay đổi lại, thêm vào hoặc xóa các nhiệm vụ từ chiến lược và sau đó trở lại hoạt động 5.

Một số nhóm nhanh nhẹn thực hiện các cuộc đánh giá hoặc diễn biến theo thời gian một cách thường xuyên khi việc phối hợp, báo cáo hoặc phân tích liên quan đến kiểm tra hiệu quả quá tốn thời gian để xử lý trong cấu trúc cập nhật hiện tại. Cho dù trong cuộc thi đấu đặc biệt "chỉ có hiệu suất" hoặc đứng lên hay trong các phiên họp hiện tại, nhóm này sẽ cùng thực hiện hầu hết các điều chỉnh chính cho các ưu tiên, chiến lược, nhiệm vụ và các tiêu chí thành công. Đảm bảo rằng đủ thời gian được phân bổ thường xuyên đủ để nhóm thực hiện các quyết định có hiệu quả tốt, trong khi những thay đổi vẫn dễ thực hiện.

Chìa khóa để thực hiện thành công một phương pháp tiếp cận kiểm tra hiệu năng nhanh là sự liên lạc liên tục giữa các thành viên trong nhóm. Như được mô tả trong các bước trước, bạn nên không chỉ thông báo nhiệm vụ và chiến lược với tất cả các thành viên trong nhóm, kiểm tra lại với nhau thường xuyên mà còn lên kế hoạch thời gian thử nghiệm để xem xét và cập nhật các nhiệm vụ và ưu tiên.

Các phương pháp bạn sử dụng để truyền đạt kế hoạch, chiến lược, các ưu tiên và thay đổi là hoàn toàn không có ý nghĩa miễn là bạn có thể thích ứng với những thay đổi mà không cần phải làm lại đáng kể và khi nhóm tiếp tục tiến bộ để đạt được các tiêu chí thành công.

Các cân nhắc bổ sung Lưu ý những cân nhắc bổ sung sau để quản lý chu trình kiểm thử hiệu suất nhanh:

 • Lời khuyên tốt nhất là nhớ trao đổi thông tin và kết quả quan trọng cho nhóm.
 • Cho dù thời gian ngắn hay ngắn giữa các lần xây dựng hiệu suất, việc kiểm thử hiệu suất sẽ luôn bị tụt hậu. Quá nhiều nhiệm vụ kiểm thử hiệu suất mất quá nhiều thời gian để phát triển và thực hiện để theo kịp với sự phát triển trong thời gian thực. Hãy ghi nhớ điều này khi thiết lập các ưu tiên cho những gì để thực hiện thử nghiệm tiếp theo. Chọn một cách khôn ngoan.
 • Hãy nhớ rằng trong phần lớn vòng đời phát triển, kiểm thử hiệu suất là thu thập thông tin hữu ích để nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua thiết kế, kiến trúc và sự phát triển khi nó xảy ra. Các so sánh đối với các yêu cầu và mục tiêu tập trung vào người dùng cuối chỉ có ý nghĩa đối với các báo cáo về việc xem lại khách hàng hoặc các ứng cử viên sản xuất. Thời gian còn lại, bạn đang tìm kiếm xu hướng và các vấn đề rõ ràng, không vượt qua / không xác nhận.
 • Sử dụng mã kiểm tra đơn vị hiện tại để thử nghiệm hiệu suất ở cấp thành phần. Làm như vậy là nhanh chóng, dễ dàng; giúp các nhà phát triển phát hiện xu hướng về hiệu suất, và có thể thực hiện smoke test mạnh mẽ.
 • Không bắt buộc một hiệu suất xây dựng chỉ vì nó là đúng tiến độ. Nếu hiện tại xây dựng không thích hợp để kiểm thử hiệu suất, tiếp tục với những gì bạn có cho đến khi nó là thích hợp, hoặc cho hiệu suất thử nghiệm một nhiệm vụ cho đến khi một cái gì đó hợp lý đã sẵn sàng.
 • kiểm thử hiệu suất là một trong những chất xúc tác lớn nhất đối với những thay đổi đáng kể về cấu trúc, mã, phần cứng và môi trường. Sử dụng tính năng này cho lợi thế của bạn bằng cách làm cho các vấn đề về hiệu suất được quan sát thấy rõ ràng trên toàn bộ nhóm. Đơn giản chỉ cần báo cáo về hiệu quả hoạt động hàng ngày hoặc hai ngày là không đủ - nhóm cần đọc, hiểu và phản ứng lại với các báo cáo, nếu không kiểm thử hiệu suất sẽ mất nhiều giá trị

TÓM LƯỢT

Kiểm thử hiệu suất trong môi trường dự án nhanh giúp bạn quản lý thử nghiệm một cách linh hoạt. Cụ thể, cách tiếp cận này cho phép bạn xem xét lại tầm nhìn của dự án và sắp xếp lại các nhiệm vụ dựa trên giá trị họ thêm vào bài kiểm thử hiệu suất tại một thời điểm nhất định.

Nguồn: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb924361.aspx


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.