0

QUẢN LÝ CHU KÌ KIỂM THỬ HIỆU SUẤT AGILE (Phần II)

Bài liên quan: https://viblo.asia/p/quan-ly-chu-ki-kiem-thu-hieu-suat-agile-phan-i-maGK7zvb5j2

Hoạt động 2. Xác định các lý do để kiểm thử hiệu suất (Identify Reasons for Testing Performance)

Các lý do cơ bản để kiểm tra hiệu suất của một dự án cụ thể không phải lúc nào cũng rõ ràng nếu chỉ dựa trên tầm nhìn và bối cảnh. Việc xác định một cách rõ ràng các lý do cho việc kiểm tra hiệu suất là rất quan trọng để có thể xác định những hoạt động kiểm tra hiệu suất nào sẽ làm tăng giá trị cho dự án.

Lý do tiến hành kiểm thử hiệu suất thường vượt quá danh sách các tiêu chí chấp nhận thực hiện. Mỗi dự án có nhiều lý do khác nhau để quyết định bao gồm, hoặc không bao gồm, kiểm thử hiệu suất như là một phần của quá trình. Không xác định và hiểu rõ những lý do này là một cách hầu như đảm bảo rằng khía cạnh kiểm thử hiệu suất của dự án sẽ không thành công như mong muốn. Ví dụ về các lý do có thể để làm cho việc kiểm thử hiệu suất được tích hợp trong một phần của dự án bao gồm:

 • Cải thiện kiểm thử hiệu suất đơn vị bằng cách ghép nối kiểm thử hiệu suất với các nhà phát triển.
 • Đánh giá và cấu hình phần cứng mới bằng cách ghép nối kiểm thử hiệu suất với quản trị viên.
 • Đánh giá hiệu quả của thuật toán.
 • Theo dõi xu hướng sử dụng tài nguyên.
 • Đo thời gian đáp ứng.
 • Thu thập dữ liệu về khả năng mở rộng và quy hoạch năng lực.

Lợi ích thường để xác định lý do để tiến hành kiểm thử hiệu suất rất sớm trong dự án. Vì những lý do này buộc phải thay đổi và / hoặc thay đổi mức độ ưu tiên khi dự án tiến triển, bạn nên thường xuyên xem lại chúng khi bạn và nhóm của bạn tìm hiểu thêm về ứng dụng, hiệu quả hoạt động của nó và khách hàng hoặc người dùng.

Tiêu chí Thành công

Cũng cần phải bắt đầu xác định các tiêu chí thành công mong muốn liên quan đến lý do tiến hành kiểm thử hiệu suất sớm trong dự án. Cũng như lý do thử nghiệm, các tiêu chí thành công có thể thay đổi, vì vậy bạn nên thường xuyên xem xét lại chúng khi bạn và nhóm của bạn tìm hiểu thêm về ứng dụng, hiệu suất và khách hàng hoặc người dùng. Tiêu chí thành công không chỉ bao gồm các yêu cầu về hiệu suất, mục đích và mục tiêu của ứng dụng, mà còn là các mục tiêu đằng sau tiến hành kiểm thử hiệu suất ngay từ đầu, bao gồm các mục tiêu về tài chính hoặc giáo dục. Ví dụ, tiêu chí thành công có thể bao gồm:

 • Xác nhận rằng ứng dụng có thể xử lý người dùng X mỗi giờ.
 • Xác nhận rằng người dùng sẽ gặp thời gian phản hồi Y giây hoặc ít hơn 95% thời gian.
 • Xác nhận rằng các cuộc kiểm thử hiệu suất dự đoán hiệu suất sản xuất trong phạm vi độ lệch +/- 10%.
 • Điều tra phần cứng và phần mềm khi nó trở nên có sẵn, để phát hiện các vấn đề về hiệu suất đáng kể sớm.
 • Nhóm thực hiện, các nhà phát triển và quản trị viên làm việc cùng với sự giám sát tối thiểu để điều chỉnh và xác định năng lực của cấu trúc.
 • Tiến hành kiểm thử hiệu suất trong khoảng thời gian và ngân sách hiện tại của dự án.
 • Xác định các chế độ thất bại có thể xảy ra nhất cho ứng dụng trong điều kiện tải cao hơn dự kiến.
 • Xác định cài đặt cấu hình hệ thống thích hợp cho các đặc tính hiệu suất mong muốn.

Điều quan trọng là phải ghi lại các tiêu chí thành công của hoạt động theo cách thức phù hợp với tiêu chuẩn và mong đợi của dự án của bạn, tại một địa điểm mà họ có thể dễ dàng tiếp cận toàn bộ nhóm. Cho dù các tiêu chí xuất hiện dưới hình thức tài liệu, trên thẻ bài, trên wiki đội, trong một hệ thống quản lý nhiệm vụ, hoặc trên bảng là quan trọng chỉ để mức độ mà nó làm việc cho đội của bạn.

Việc xác định ban đầu các tiêu chí thành công thử nghiệm thành công thường có thể được thực hiện trong một phiên làm việc duy nhất liên quan đến chuyên gia thực hiện, nhà phát triển chính và người quản lý dự án. Bởi vì bạn đang nói rõ và ghi lại các tiêu chí thành công cho nỗ lực kiểm thử hiệu suất, và không tạo ra một kế hoạch kiểm thử hiệu suất, bạn không cần quan tâm đến ngày tháng và nguồn lực.

Nói chung, hãy xem xét các thông tin sau khi xác định tiêu chí thành công của kiểm thử hiệu suất:

 • Yêu cầu và mục tiêu về hiệu suất ứng dụng
 • Các mục tiêu và ngưỡng
 • Thoát khỏi tiêu chí (làm thế nào để biết khi nào bạn đã làm xong)
 • Các lĩnh vực chính của cuộc điều tra
 • Dữ liệu chính cần được thu thập

Hoạt động 3. Xác định Kiểm tra Hiệu suất Giá trị Thêm vào Dự án (Identify the Value Performance Testing Adds to the Project).

Sử dụng thông tin thu được trong các hoạt động 1 và 2, làm rõ giá trị gia tăng thông qua kiểm thử hiệu suất và chuyển giá trị đó thành chiến lược kiểm thử hiệu suất khái niệm.

Bây giờ bạn đã có một sự hiểu biết mới nhất về hệ thống, dự án, và các tiêu chí thành công về kiểm thử hiệu suất, bạn có thể bắt đầu khái niệm hóa một chiến lược tổng thể để thực hiện kiểm thử hiệu suất các bộ tạo hiệu suất. Điều quan trọng là phải truyền đạt chiến lược cho toàn bộ nhóm, sử dụng một phương pháp khuyến khích phản hồi và thảo luận.

Chiến lược không nên chứa quá nhiều chi tiết hoặc văn bản tường thuật. Các chiến lược này nhằm giúp các quyết định tập trung, sẵn sàng cho toàn bộ nhóm, bao gồm một phương pháp cho bất cứ ai để ghi chép hoặc nhận xét, và dễ dàng sửa đổi khi dự án tiến triển.

Mặc dù có rất nhiều thông tin có thể được đưa vào chiến lược, nhưng các thành phần quan trọng là những kết quả mong muốn của việc kiểm thử hiệu suất của việc xây dựng hiệu suất và các nhiệm vụ dự kiến đạt được kết quả đó. Mặc dù hiếm khi xảy ra, nếu bạn cần sự phối hợp tài nguyên đáng kể để hoàn thành một nhiệm vụ, có thể làm cho tinh thần để hoàn thành chiến lược một vài hiệu suất xây dựng trước. Các chiến lược thường được hoàn thành gần như đồng thời với việc phát hành xây dựng hiệu suất.

Các điểm thảo luận

Nói chung, các loại thông tin có thể có giá trị để thảo luận với đội khi chuẩn bị một chiến lược kiểm thử hiệu suất cho việc xây dựng hiệu suất bao gồm:

 • Lý do để thực hiện kiểm thử hiệu suất đợt phân phối này
 • Điều kiện tiên quyết để thực hiện chiến lược
 • Công cụ và kịch bản được yêu cầu
 • Yêu cầu nguồn bên ngoài
 • Rủi ro để hoàn thành chiến lược
 • Số liệu quan tâm đặc biệt
 • Lĩnh vực quan tâm
 • Tiêu chuẩn vượt qua / không đạt
 • Tiêu chuẩn hoàn thành
 • Các biến thể đã được lên kế hoạch kiểm thử
 • Phạm vi tải
 • Nhiệm vụ để hoàn thành chiến lược

Hoạt động 4. Cấu hình Môi trường Kiểm tra (Configure the Test Environment).

Với khái niệm chiến lược đúng chỗ, chuẩn bị các công cụ và nguồn lực cần thiết để thực hiện chiến lược vì các tính năng và thành phần có sẵn để thử nghiệm.

Các công cụ giám sát ứng dụng và tải trọng hầu như không bao giờ dễ thực hiện như dự kiến. Cho dù các vấn đề phát sinh từ việc thiết lập các môi trường mạng riêng biệt, mua sắm phần cứng, điều phối một ngân hàng dành riêng cho các địa chỉ IP cho giả mạo IP, hoặc khả năng tương thích giữa các phiên bản phần mềm giám sát và các hệ điều hành máy chủ, các vấn đề luôn xuất hiện.

Ngoài ra, điều không thể tránh khỏi là các công cụ tạo công cụ tải luôn bị tụt lại phía sau các công nghệ và thực tiễn phát triển. Người tạo công cụ chỉ có thể xây dựng để hỗ trợ cho các công nghệ nổi bật nhất, và thậm chí sau đó, các công nghệ phải trở nên nổi bật trước khi hỗ trợ có thể được xây dựng.

Điều này thường có nghĩa là thách thức lớn nhất liên quan đến một dự án kiểm tra hiệu năng là bạn sẽ thực hiện thử nghiệm tương đối thực tế đầu tiên được thực hiện với người dùng thông thường được mô phỏng theo cách mà ứng dụng được kiểm tra không thể kể một cách hợp pháp sự khác biệt giữa người dùng mô phỏng và người dùng thực. Hãy lên kế hoạch cho điều này và đừng ngạc nhiên khi mất nhiều thời gian hơn dự kiến để làm cho nó hoạt động trơn tru.

Ngoài ra, lập kế hoạch để định kỳ định lại, cập nhật, thêm vào, hoặc bằng cách khác tăng cường môi trường tải trọng của bạn và các công cụ liên quan trong suốt dự án. Ngay cả khi ứng dụng đang thử vẫn giữ nguyên và công cụ tạo tải đang hoạt động đúng cách, nhiều khả năng số liệu bạn muốn thu thập sẽ thay đổi. Điều này thường ngụ ý một số mức độ thay đổi hoặc bổ sung các công cụ giám sát.

Hoạt động 5. Xác định và điều phối các công việc trực quan có giá trị ngay lập tức (Identify and Coordinate Immediately Valuable Tactical Tasks)

Các nhiệm vụ kiểm thử hiệu suất không xảy ra một cách độc lập. Chuyên gia thực hiện cần phối hợp với nhóm để ưu tiên và phối hợp các nguồn hỗ trợ, nguồn lực và thời gian biểu để làm cho công việc trở nên hiệu quả.

Theo cách tiếp cận phân phối, bạn sẽ muốn tạo các kế hoạch thực hiện kiểm thử hiệu suất cho mỗi nhiệm vụ kiểm thử hiệu suất từ một đến hai ngày. Điều này có nghĩa là bạn có thể có một vài kế hoạch thực hiện kiểm thử hiệu suất cho mỗi lần tạo hiệu năng. Mỗi kế hoạch thực hiện phải truyền đạt các chi tiết còn lại cần thiết để hoàn thành hoặc lặp lại một mục công việc hoặc nhóm các hạng mục công việc.

Kế hoạch thực hiện kiểm tra kết quả phải được thông báo cho nhóm và các bên liên quan bằng cách sử dụng (các) phương pháp tương tự mà chiến lược sử dụng. Tùy theo tiến độ và tiến độ của dự án, có thể có một kế hoạch thực hiện cho mỗi chiến lược, hoặc một số. Điều quan trọng là hạn chế các kế hoạch thực hiện một hoặc hai ngày của các nhiệm vụ dự kiến vì nhiều lý do, bao gồm những điều sau:

 • Mặc dù mỗi nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ được lên kế hoạch để thực hiện một hoặc hai ngày, nhưng không thường xuyên khi thực hiện thực tế kéo dài đến ba hoặc thậm chí bốn ngày nhân dịp. Nếu kế hoạch của bạn dành cho các nhiệm vụ dài hơn khoảng hai ngày và bạn bị chậm trễ, bạn có thể sẽ có hiệu suất tiếp theo xây dựng trước khi hoàn thành bất kỳ kiểm tra có giá trị nào đối với bản xây dựng trước đó.
 • Đặc biệt đối với các dự án nhanh nhẹn, phản hồi kịp thời về hiệu suất là rất quan trọng. Ngay cả với nhiệm vụ hai ngày và chu kỳ xây dựng hiệu suất một tuần, bạn có thể kết thúc với khoảng tám ngày giữa việc phát hiện ra vấn đề và nhận được một bộ tạo hiệu suất nhằm giải quyết vấn đề đó. Với các nhiệm vụ dài hơn và / hoặc một khoảng thời gian dài hơn giữa các hoạt động xây dựng, nhưng 8 ngày có thể nhanh chóng trở thành 16.

Kế hoạch thực hiện kiểm tra kết quả phải được thông báo trước đủ để chia sẻ với nhóm - để được khuyến nghị hoặc cải tiến và để có sự phối hợp nguồn lực cần thiết để thực hiện - nhưng không có gì xa hơn. Do tính cụ thể của kế hoạch thực hiện, chuẩn bị cho họ trước mắt hầu như luôn luôn dẫn đến việc làm lại đáng kể. Trong hầu hết các trường hợp, toàn bộ nhóm sẽ ưu tiên trình tự thực hiện các nhiệm vụ.

Các điểm thảo luận Nhìn chung, các loại thông tin mà một nhóm thấy có giá trị khi thảo luận kế hoạch thực hiện thử nghiệm hiệu suất cho một mục công việc hoặc nhóm các hạng mục công việc bao gồm:

 • Phương thức thực hiện mục công việc
 • Cụ thể những dữ liệu nào sẽ được thu thập
 • Cụ thể cách dữ liệu đó sẽ được thu thập
 • Ai sẽ giúp đỡ, làm thế nào, và khi nào
 • Trình tự các hạng mục công việc theo mức độ ưu tiên

To be continued... Nguồn: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb924361.aspx


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.