+1

Publish web front trên aws s3 lên aws cloudfront và cấu hình domain với router53

Xin chào các bạn, hôm trước mình đã hướng dẫn deploy source vuejs lên aws s3 làm hosting (https://viblo.asia/p/deploy-website-vuejs-len-aws-s3-vlZL9aKbLQK)

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách để gắn website đó vào domain đã đăng ký ở bên ngoài aws dùng aws cloudFront và aws Route53.

1. Chúng ta truy cập vào aws cloudFront > create distribute

  • orgin domain: chọn bucket s3 đã public website của bạn
  • Sau đó điền các thông tin cấu hình ví dụ như cấu hình mình đã config trong ảnh

image.png image.png

Sau khi tạo xong distribute chúng ta sẽ có ID như sau ảnh dưới đây, bây giờ thay vì truy cập bằng link s3 thì có thể truy cập web của chúng ta bằng domain của cloudfront dạng: d2tro46mzfh1k2.cloudfront.net image.png

  1. Gắn website vào domain đã mua từ bên ngoài. giả sử chúng ta đã có domain (ví dụ đã mua domain của https://www.matbao.net/) 2.1 truy cập vào Aws Route 53 > created hosted zone

image.png

2.2 truy cập vào matbao phần cấu hình domain của bạn. tại mục Nameserver cấu hình trỏ đến nameserver của hostedZone aws đã tạo để chuyển phần quản lý hosting sang cho router 53 image.png

2.3 Tạo record trỏ tới distribute của cloud front đã thêm, TTL là thời gian cache lưu cấu hình DNS của bạn, khi thay đổi cấu hình DNS nó sẽ đc áp dụng sau khoảng thời gian đó image.png image.png

2.4 như vậy đã xong, các bạn có thể truy cập website qua domain của mình.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chủ đề này, hy vọng bài viết này giúp ích cho các bạn mới tìm hiểu vể aws.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.