+1

PLUGIN: TẠO PLUGIN TRONG INTELLIJ

1. Plugin là gì?

Trong kỹ thuật máy tính, plugin là một bộ phần mềm hỗ trợ mà thêm những tính năng cụ thể cho một phần mềm ứng dụng lớn hơn. Nếu được hỗ trợ, plug-in cho phép tùy biến các chức năng của một ứng dụng.
Mục đích và một số ví dụ:
  • Môi trường phát triển tích hợp dùng các plug-in để hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình khác nhau (Intellij, Eclipse (môi trường phát triển tích hợp) Eclipse, jEdit, MonoDevelop)
  • Các chương trình chơi multimedia sử dụng plug-in để hỗ trợ các định dạng file và chấp nhận các định dạng này trong bộ lọc (foobar2000, GStreamer, Quintessential, VST, Winamp, XMMS)
  • Trình duyệt sử dụng plug-in để chơi các video và sử dụng các định dạng (Flash, QuickTime, Microsoft Silverlight, 3DMLW)
  • Chương trình thư điện tử dùng plug-in để giải mã và mã hóa như chương trình Pretty Good Privacy
  • Phần mềm đồ họa sử dụng plug-in để hỗ trợ các định dạng tập tin và các quá trình tái hiện hình ảnh như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
  • Chương trình phân tích mạng sử dụng các plug-in để giải mã các gói định dạng như OmniPeek
Dưới đây là hướng dẫn tạo một plugin tích hợp vào IDE (Integrated Development Environment) Intellij Idea.

2. Tạo Project Plugin Intellij

Tại menu, các bạn chọn File -> New -> Project

Chọn IntelliJ Platform Plugin
Chọn Next

Đặt tên Project và nơi lưu trữ
Nhấn Finish nhé.

3. Quy Định Phiên Bản Intellij Của Plugin

Cũng khá quan trọng trong việc plugin của bạn cài đặt được trên phiên bản nào của Intellij Idea trong khoản version cụ thể từ “since-build” đến “until-build”.
Bạn có thể xem phiên bản của mình tại menu chính với việc: Chọn Help -> About.

Một số phiên bản Intellij gần đây:

Để cài phiên bản cài đặt của Intellij plugin, bạn vui lòng chọn file plugin.xml và bổ sung code:

Vậy plugin sẽ được cài đặt trong phiên bản của Ide kể từ version 9.0.2+

4. Viết Action Cho Plugin

Đầu tiên tạo một Java class bình thường, và sau đó extend AnAction class

Tiếp theo tạo một action cho sự kiện của plugin:

Tới đây, chưa build được plugin mà bạn phải thực hiện thêm một hành động nữa là khai báo action cho plugin. Bạn vui lòng mở file plugin.xml trong project và viết đoạn code:

Plugin này sẽ được hiển thị tại menu (group-id=”MainMenu”) và ở vị trí cuối cùng (anchor=”last”)
Action được đặt trong group với:
  • Id: Bạn đặt tùy ý
  • Class: Tên class của Action
  • Text: Label hiển thị Plugin
  • Description: Đặt mô tả

5. Triển Khai Cài Đặt Plugin

Nhấn Run tại menu -> Run ‘plugin’
Kết quả:

Simple Menu là tên menu được cấu hình trong file plugin.xml. Chọn click vào để hiển thị khung thông báo Input như hình trên.

6. Xuất Bản Plugin Lên IntelliJ Plugin Repository

Đăng nhập một tài khoản tại https://account.jetbrains.com/login
Vào trang https://plugins.jetbrains.com/author/me
Và nhấn chọn upload plugin và bắt đầu điền thông tin plugin của bạn, tải file .jar của plugin của bạn,.. Và sau đó nhấn “Upload New Plugin” để upload plugin lên

Đây là cách viết plugin cơ bản trong Intellij Idea. Ngoài ra bạn có thể tham khảo những chuyên đề tạo plugin nâng cao trong Intellij như tại đây.

Tài Liệu Tham Khảo:

[1] Plugin I: https://www.jetbrains.org/intellij/sdk/docs/basics.html
[2] Plugin (điện toán): https://vi.wikipedia.org/wiki/Plugin_(điện_toán)

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.