0

Part 3: Giới thiệu về mã nguồn mở TestNG dành cho kiểm thử phần mềm

Hướng dẫn tích hợp TestNG plug-in với Eclipse

Để chạy được các test, cần phải cài đặt "TestNG Eclipse plug-in". Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cài đặt plug-in cho Eclipse Ganymede (version 3.4). Install Eclipse plug-in theo các bước sau:

  • HELP--->"Install New software"
  • Xuất hiện hộp thoại "Update software and Ad-on" ---> Chọn "Avaiable software"
  • Press "Add..." ---> Nhập Site URL "http: //beust.com/eclipse" vào trường "Work with:" ---->"OK". Check vào checkbox "http: //beust.com/eclipse" ---> "Install"

1.jpg

Figure 1 Available software

  • Xuất hiện hộp thoại "Install" ---> Chọn "I accepted the Terms of the license agreement" ----> "Close". Sau khi hoàn tất cài đặt sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu restart lại máy, chọn "Yes" và restart lại máy của bạn.

2.jpg

Figure 2 Hộp thoại "Install"

  • Khi chạy kiểm thử, các bạn chọn TestClass ở "Package Explorer" hoặc "Project Explorer" rồi phải chuột, chọn "Run as" ---->"TestNG Test". 3.jpg

Figure 3 "TestNG Test"

_Kết quả test sẽ hiển thị trên thanh TestResult, màu đỏ là test failed, màu xanh là test success.

4.jpg

Figure 4 kiểm thử bằng TestNG trên Eclipse

Kết luận

Ở phần đầu bài viết này, chúng tôi đã đưa đến cho các bạn cái nhìn tổng quan nhất về TestNG qua việc so sánh với công cụ mã nguồn mở JUnit. Như các bạn biết, TestNG ra đời nhằm giải quyết các hạn chế vốn có của JUnit3 và giúp đơn giản hóa công việc kiểm thử phần mềm.

Về cơ bản thì TestNG có cách sử dụng tương tự như với JUnit4 nên chúng ta có thể dễ dàng migrate từ JUnit4 sang TestNG. Tuy nhiên, để làm được việc đó, yêu cầu các bạn phải có kiến thức và skill vững và chuyên sâu.

Trong khuôn khổ bài viết này, có thể chưa giúp các bạn cảm nhận được đầy đủ những ích lợi của việc sử dụng TestNG trong việc kiểm thử phần mềm. Tuy nhiên, xét cho cùng, TestNG có rất nhiều tính năng nổi trội mà JUnit4 không có. Để giúp các bạn có thể cảm nhận được đầy đủ những lợi ích to lớn mà TestNG có thể mang lại, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết và rõ ràng về các tính năng nổi bật của TestNG trong bài viết sau.

Refer Part 2: https://viblo.asia/tran.thi.kim.thuy/posts/n7prv3onvKod


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.