+5

Nguyên lý, Cấu trúc của Blockchain điển hình

Presented by Mr. Dang Minh Tuan - Head of Lab Blockchain, Posts and Telecommunications Institute of Technology , at State of Chain 2018


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí