+3

Ngừng sử dụng REST cho API — GraphQL là cách tốt hơn

Mở đầu

REST đã được nhiều developers sử dụng để gửi dữ liệu qua HTTP trong khi GraphQL thường được trình bày như một công nghệ thay thế các API REST. Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích những lợi ích, hạn chếsự khác biệt giữa 2 API design architecture. Nó có thể sẽ giúp bạn quyết định nên chọn gì cho dự án tiếp theo của mình.

REST là gì?

REST (Representational State Transfer) là một design architecture API mà được sử dụng để thực hiện các web services bằng cách sử dụng một tập hợp các hoạt động không trạng thái được xác định trước (bao gồm GET, POST, PUT, DELETE).

Lợi ích của REST

 • Flexibility : là một lợi thế khác của việc sử dụng REST, vì nó có thể được thiết kế để xử lý các loại cuộc gọi khác nhau và trả về các định dạng dữ liệu khác nhau.

Hạn chế của REST

 • Over-fetching — Đây là khi API endpoint cung cấp nhiều thông tin hơn so với yêu cầu của client.
 • Under-fetching — Đây là khi API endpoint không cung cấp đầy đủ tất cả thông tin mà Client cần. Vì vậy, client phải thực hiện nhiều request để có được đầy đủ thông tin mà ứng dụng cần.

GraphQL là gì?

GraphQL là một design architecture API có một cách tiếp cận khác, trong đó mọi thứ được coi như một biểu đồ, ngụ ý rằng nó được kết nối với nhau. Điều này cũng có nghĩa là bạn có thể điều chỉnh request của mình một cách linh động, chỉ lấy ra những thứ mà bạn cần từ endpoint. Ngoài ra, nó cho phép bạn kết hợp các entities khác nhau thành một truy vấn duy nhất.

Lợi ích của GraphQL

 • Truy xuất dữ liệu chính xác và không có gì thêm. Trong GraphQL, bạn nhận chỉ được những gì bạn yêu cầu, đây là một điểm cộng tuyệt vời.
 • Phát triển nhanh hơn bên phía Client. Thông thường, khi có những thay đổi trong yêu cầu dữ liệu, bạn chỉ cần sửa đổi truy vấn và không cần thay đổi nhiều. Cả team clientserver đều có thể làm việc độc lập, với điều kiện cả hai team đều biết cấu trúc của dữ liệu.

Ví dụ đơn giản so sánh cả hai

Ví dụ: Giả sử tôi cần hiển thị dữ liệu của người dùng (user) với danh sách bài đăng(posts) của người dùng và những người theo dõi họ(flowers). Trong trường hợp này, tôi phải hiển thị tên tác giả của bài đăng, các bài đăng cũng như tên của những người theo dõi cho người dùng đó.

Nếu sử dụng REST, tôi sẽ thực hiện ít nhất 2 hoặc 3 yêu cầu, tương tự như sau:

 • /user/<id> để có được thông tin chi tiết về user (Tác giả).
 • /user/<id>/posts để lấy danh sách các posts được đăng bởi người dùng đó.
 • /user/<id>/followers để lấy danh sách flowers.

Trong tất cả những trường hợp trên, ta thấy xảy ra hiện tượng Over-fetching . Ví dụ: Trong request đầu tiên, tôi chỉ cần lấy ra thông tin của name, nhưng tôi nhận được tất cả các chi tiết về user.

Đây là lúc GraphQL cho thấy sức mạnh của nó. Đầu tiên, tôi cần xác định xem các thông tin và Client cần. Định nghĩa truy vấn và tôi có thể nhận được kết quả mong muốn. Nểu sử dụng GraphQL, chúng ta có thể sử dụng một truy vấn tương tự như sau:

query {
 User(id: '123') {
  name
  posts {
   title
  }
  followers {
   name
  }
 }
}

Bằng cách sử dụng truy vấn như vậy, tôi sẽ có thể nhận được phản hồi JSON với các properties sau. Gọn gàng và đơn giản, phải không?

GraphQL so với REST

Tóm lại, đây là một vài điểm khác biệt nổi bật:

1. Tìm nạp dữ liệu

REST gây ra Over-fetching hoặc Under-fetching, trong khi đây không phải là vấn đề trong GraphQL. Trong GraphQL, Những gì bạn yêu cầu là những gì bạn nhận được.

2. Định nghĩa đối tượng ( JSON response)

Trong REST, bạn xác định đối tượng trên Backend và trong GraphQL, bạn xác định đối tượng này trên Frontend.

3. Bộ nhớ đệm tự động (Automatic caching)

Đối với REST bộ nhớ đệm là tự động có hiệu lực trong khi GraphQL không có hệ thống bộ nhớ đệm tự động, nhưng việc sử dụng các ứng dụng khách như Apollo Client, Relay,... sẽ làm cho bộ nhớ đệm khả thi.

4. Xử lý lỗi

Xử lý lỗi trong REST đơn giản hơn nhiều so với GraphQL, thường cung cấp cho bạn mã trạng thái 200 OK , ngay cả khi có lỗi. Tuy nhiên, khi sử dụng các ứng dụng clients như Apollo Client, Relay,... rất có thể dễ dàng xử lý các lỗi.

Phần kết luận

GraphQL chắc chắn có nhiều lợi thế hơn REST, nhưng nó có thể không phải lúc nào cũng là cách triển khai tốt nhất . Như tôi đã nói trước đó, sự lựa chọn phụ thuộc vào ứng dụng của bạn. Cảm ơn bạn đã đọc!

Nguồn tham khảo: https://medium.com/javascript-in-plain-english/stop-using-rest-for-apis-d697727ae6dd


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.