0

Năng suất của QA trong phát triển ứng dụng di động

Đảm bảo chất lượng (QA) là một phần quan trọng của quá trình khi tạo ra và duy trì các ứng dụng di động thành công cho hàng trăm triệu người tiêu dùng ứng dụng. Một trong những số liệu trong quá trình tạo ứng dụng này là năng suất tự nhiên của QA - sự thành công để tìm và lọc ra các vấn đề trong các ứng dụng trước khi nó đến với người sử dụng một cách hiệu quả. Đây là loại năng suất đảm bảo chất lượng có thể được đo bằng chỉ số khác nhau, ví dụ:

  1. Tỉ lệ bugs được tìm thấy- làm thế nào để đội QA tìm thấy lỗi trong quá trình thử nghiệm cho mỗi lần sử dụng
  2. Tỉ lệ vấn đề khi chạy- Có bao nhiêu vẫn đề được tìm thấy sau khi release tỷ lệ hài lòng
  3. Tỉ lệ hài lòng của khách hàng- ví dụ ý kiến của khách hàng, xếp hạng tổng thể của ứng dụng, ...
  4. Chất lượng của phân phối và tài liệu hướng dẫn vấn đề - như thế nào là dễ dàng cho các nhà phát triển để hiểu được vấn đề và thực hiện một sửa chữa dựa trên các tài liệu
  5. Số lượng các trường hợp thử nghiệm mới được thêm vào mỗi khoảng thời gian

Những thách thức duy nhất của Developer & QA là đa dạng thiết bị, phiên bản hệ điều hành khác nhau, cấu hình phần cứng và OEM tùy chỉnh / Carrier. Những khía cạnh tăng sự phức tạp của đảm bảo chất lượng và kết quả trong chu kỳ phát triển dài hơn (thời gian để thị trường), sự hài lòng của khách hàng thấp hơn và chi phí hỗ trợ khách hàng cao hơn (các khiếu nại của khách hàng nhiều hơn).

Để nâng cao năng suất QA, các đội cần phải có quyền truy cập đến các thiết bị sử dụng thực sự.

Mỗi nhà cung cấp cơ sở hạ tầng điện toán đám mây lớn cung cấp các công cụ Dev / Test (Develop, Build, Test, Release and Analyze) từ đám mây. Những công cụ làm cho các đội phát triển rất nhanh và hiệu quả: Khi một môi trường là cần thiết, họ có thể bắt đầu các môi trường thích hợp và có nó lên và chạy trong thời gian tối thiểu và với nỗ lực tối thiểu. Khi bạn không còn cần môi trường, bạn có thể tắt nó để giải phóng tài nguyên. Trong phát triển điện thoại di động và bảo đảm chất lượng, điều này cũng có thể. Các đội có thể thiết bị cung cấp thực ngay từ đám mây và nâng cao năng suất.

Develop và QA cần truy cập vào các thiết bị thực chính xác khi họ phải đối mặt với một vấn đề trong quá trình phát triển hoặc thử nghiệm, sửa chữa các vấn đề sau release, khiếu nại của khách hàng. Trước đó, các vấn đề được tìm thấy, hạ thấp chi phí sửa chữa chúng sau này trong dự án. Để tối đa hóa hiệu quả bug-tìm kiếm, bạn có thể tự động lượng lớn thử nghiệm, và làm điều đó trên thiết bị thực tế sau mỗi lần kiểm tra. Điều này sẽ rút ngắn chu kỳ Dev / Test của bạn, cải thiện thời gian fix bugs.

Khi sử dụng các công cụ điện toán đám mây dựa cho Develop và QA, hiệu quả hoạt động của nhóm của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều: Chi phí là phần nhỏ trong số các thử nghiệm sử dụng, Developer sẽ vui vẻ hơn (phản hồi ngay lập tức trên bản mới), khiếu nại của khách hàng ít hơn, và quan trọng nhất của tất cả, khách hàng của bạn hạnh phúc hơn khi họ không nhận được thất vọng bởi "không làm việc trên điện thoại của tôi ". happycustomer_QA.jpg

Một danh sách kiểm tra tốt là:

  1. Xem xét việc tự động hóa hầu hết các thử nghiệm, chọn bất kỳ khuôn khổ kiểm tra mã nguồn mở tuyệt vời có sẵn cho các nền tảng di động phổ biến nhất
  2. Tự động hoá càng nhiều càng tốt của các kiểm tra để cải thiện sự nhanh nhẹn tổ chức
  3. Kiểm tra tích hợp và kiểm tra liên tục
  4. Tích hợp với các hệ thống quản lý kiểm tra của bạn để cải thiện sự hợp tác và minh bạch trong tổ chức
  5. Cuối cùng, quan trọng nhất: Công cụ quan trọng, nhưng làm thế nào bạn sử dụng chúng quan trọng hơn. Công cụ tạo sự khác biệt, nhưng làm thế nào bạn sử dụng chúng cuối cùng sẽ quyết định mức độ thành công của mình.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.