Một vài ý tưởng về hiệu ứng khi design text input field

Hôm nay quả thật là một ngày đi làm nhàm chán (honho)

Form là thành phần không thể thiếu ở bất kỳ ứng dụng web nào. Form giúp người dùng có thể nhập liệu, tương tác với người dùng một cách dễ dàng. Tuy nhiên bản thân text input field mặc định trông thật là nhàm chán, ở bài viết này tôi sẽ tạo ra một vài hiệu ứng thú vị với text input field bằng CSS3.(yeah)

Hầu hết các hiệu ứng chuyển tiếp trong bài viết này sử dụng CSS với pseudo-element. Do đó nó chỉ có tác dụng trên các modern browser.

1. HTML

Hãy bắt đầu cùng thẻ span với vai trò là wrapper cho input và label trong form. Để các hiệu ứng hoạt động, ta sẽ đặt các label sau input. Chúng ta sẽ dựa chủ yếu vào các thành phần :focus pseudo-class đơn giản vì khả năng kết hợp cao với các sibling selector. Tuy nhiên đây không phải là cách duy nhất, ngoài ra chúng ta vẫn có thể sử dụng cách trigger class để start và end hiệu ứng một cách thông thường (hoho)

<span class="input input--top__down">
	<input class="input__field input__field--top__down" type="text" id="input-1" />
	<label class="input__label input__label--top__down" for="input-1">
		<span class="input__label-content input__label-content--top__down">Name</span>
	</label>
</span>

Một điểm mạnh của các pseudo-class là sự tùy biến các border và background một các tinh tế và rất dễ dàng.

2. CSS3

TopDown.gif

Với hiệu ứng đầu tiên trong demo, chúng ta sẽ di chuyển border ở top và bottom với method translate3d(x,y,z) trong CSS3

.input--top__down {
	margin: 4em 1em 1em;
}

.input__field--top__down {
	padding: 0.4em 0.25em;
	width: 100%;
	background: transparent;
	color: #AFB5BB;
	font-size: 1.55em;
}

.input__label--top__down {
	position: absolute;
	width: 100%;
	text-align: left;
	pointer-events: none;
}

.input__label-content--top__down {
	-webkit-transition: -webkit-transform 0.3s;
	transition: transform 0.3s;
}

.input__label--top__down::before,
.input__label--top__down::after {
	content: '';
	position: absolute;
	left: 0;
	z-index: -1;
	width: 100%;
	height: 4px;
	background: #6a7989;
	-webkit-transition: -webkit-transform 0.3s;
	transition: transform 0.3s;
}

.input__label--top__down::before {
	top: 0;
}

.input__label--top__down::after {
	bottom: 0;
}

.input__field--top__down:focus + .input__label--top__down .input__label-content--top__down,
.input--filled .input__label-content--top__down {
	-webkit-transform: translate3d(0, -90%, 0);
	transform: translate3d(0, -90%, 0);
}

.input__field--top__down:focus + .input__label--top__down::before,
.input--filled .input__label--top__down::before {
	-webkit-transform: translate3d(0, -0.5em, 0);
	transform: translate3d(0, -0.5em, 0);
}

.input__field--top__down:focus + .input__label--top__down::after,
.input--filled .input__label--top__down::after {
	-webkit-transform: translate3d(0, 0.5em, 0);
	transform: translate3d(0, 0.5em, 0);
}

3. Demo

  • LeftRight.gif

  • Split.gif

Chi tiết về source code và demo tham khảo link

http://embed.plnkr.co/JTWszGZbzw3JYzBhzG0t/preview


All Rights Reserved