+1

Một số điểm mới trong .NET core 2.0

.NET core là một mã nguồn mở(open source) của Microsoft. Có thể xây dựng ứng dụng trên đa nền tảng với Web và mobile apps. Microsoft vừa cho ra mắt phiên bản cải tiến mới của .NET core. Ở phiên bản mới là .NET core 2.0 không chỉ tốc độ nhanh sơn so với phiên bản 1.x mà nó cũng có một số tính năng mới.

Bạn có thể xây dựng ứng dụng .NET core 2.0 sử dụng màn hình commands line. Nếu bạn sử dụng Visual Studio để phát triển, bạn có thể tải về phiên bản đã được phát hành gần đây nhất của Visual Studio 2015 ver 15.3 và nó là cần thiết để cài đặt .NET core 2.0.

Bạn có thể tải về .NET core tại đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu có gì mới trong .NET core 2.0

Tốc độ thực thi(Performance)

Tốc độ .NET core 2.0 nhanh hơn khoảng 20% so với phiên bản 1.0

.NET Standard 2.0 API Improvements (Cải tiến trong 2.0)

.NNET core 2.0 hỗ trợ .NET Standard 2.0 API. trong .NET Standard 2.0 Bạn sẽ tìm các api quen thuộc như dưới đây

 • XML - XLinq, XML Document, XPath, Schema, and XSL.
 • Serialization – BinaryFormatter, Data Contract, XML
 • Networking – Sockets, HTTP, Mail, WebSockets
 • IO – Files, Compression, MMF
 • Threading – Threads, Thread Pool, Tasks
 • Core – Primitives, Collections, Reflection, Interop, Linq

Razor Pages

Razor pages là một tính năng mới của ASP.NET core MVC, nó giúp cho phân coding tập trung vào các trang mã hóa dễ dàng và hiệu quả hơn. Razor pages hoạt động với .NET core 2.0 hoặc các phiên bản cao hơn và được hỗ trợ bởi Visual Studio 2017 v15.3 hoặc mới hơn. Hãy tìm hiểu nhiều hơn và bắt đầu với Razor pages tại đây.

Hỗ trợ ngôn ngữ(Language Support)

.NET core 2.0 hỗ trợ C#, F# và Visual Basic.

C# phiên bản 7.1 bây giờ được hỗ trợ một vài tính năng gồm:

 • Async Main method.
 • Inferred tuple names.
 • Default expressions.

Visual Basic

Với phiên bản 2.0, .NET core hỗ trợ cho Visual Basic 2017. Bạn có thể sử dụng Visual Basic để tạo theo loại projects như bên dưới:

 • .NET Core console apps
 • .NET Core class libraries
 • .NET Standard class libraries
 • .NET Core unit test projects
 • .NET Core xUnit test projects

Runtime Store

Trong .NET core 2.0 các tập lệnh "dotnet store" được chạy ngầm.

Tập trung mục tiêu lại đến .NET core 2.0

Khi đã cài đặt .NET core 2.0 SDK, thì các dự án mà mục tiêu là .NET core 1.x có thể chọn mục tiêu lại đến .NET core 2.0

Cải thiện về nền tảng (Platform Improvements)

.NET core 2.0 cung cấp một bản cài đặt duy nhất hoạt động trên nhiều phiên bản linux chứ không như .NET core 1.x yêu cầu bạn phải tải về một bản cụ thể cho linux. .NET core 1.x trên MacOS yêu cầu thư viện của bộ công cụ OpenSSL. .NET core 2.0 sử dụng thư việc mật mã của Apple và không đòi hỏi phải dùng OpenSSL vì vậy bạn không cần phải cài đặt nó.

Cải thiện về tài liệu (Documentation)

Kiến trúc ứng dụng .NET (.NET Application Architecture) cho phép bạn truy cậpcập vào một tập sách điện thử(tài liệu) cung cấp các hướng dẫn, thực tiễn tốt nhất và một số ví dụ khi sử dụng .NET để xây dựng:

 • Microservices và Docker containers.
 • Ứng dụng web với ASP.NET.
 • Ứng dụng mobile với Xamarin.
 • Deploy ứng dụng đến đám mây với Azure.

Một số tính năng khác

 • .NET core 2.0 với Visual Studio 2017 v15.3 bây giờ khi cài đặt sẽ có một số mẫu project mới bao gồm thư viện JS và kèm theo một số framwork như Angular, Aurelia, Knockout, React, React-redux and Vue.
 • Hỗ trợ về xác thực(Authentication) cho app đã có trong một số template.
 • Azure diagnostics và analytics.
 • Không cần thiết phải tham chiếu đến các gói individual. Chỉ một gói sẽ la đủ cho tất cả.
 • RedHat đã có phiên bản RedHat của .NET core 2.0.
 • Hiện tại một số mới và cải thiện của công cụ Visual Studio đã hỗ trợ tuyệt vời trên VS Mac.

Kết Luận

Trên đây là một số tính năng mới hoặc đã được cải tiến từ phiên bản cũ của .NET core. Hy vọng bài này sẽ cung cấp một vài thông tin có ích cho mọi người. Nếu có bất cứ ý kiến phản hồi gì góp ý với mình vui lòng comment bên dưới. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón đọc.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.