Một số components nhỏ trong react-bootstrap

I. Tổng quan

 • Ngoài các components lớn như Overlays, Navigation, Form, ... react-bootstrap còn hỗ trợ các components nhỏ phải kế đến như Glyphicons, Labels, Badges, Alert messages, Progress bars...
 • Glyphicons được sử dụng để tạo các icon nhỏ trong các button.
 • Labels được sử dụng để tạo highlight cho các thông tin cần nhấn mạnh.
 • Badges được sử dụng để highlight cho các items mới hoặc chưa đọc.
 • Alerts giúp tạo các messages thông báo.
 • Progress bars tạo các thanh hiển thị tiến độ.

II. Cài đặt

 • Các component của bootstrap được sử dụng khi cài đặt react-bootstrap.
 • react-bootstrap được cài đặt rất dễ dàng bằng câu lệnh npm install --save react-bootstrap hoặc thêm vào file package.json thư viện:
{
  "dependencies": {
    "react-bootstrap": "0.30.0"
  }
}

trước khi chạy câu lệnh npm install.

III. Hướng dẫn sử dụng

1. Sử dụng Glyphicons:

 • Glyphicons được sử dụng rất đơn giản bằng cách thêm thẻ <Glyphicon />, ví dụ:
<ButtonToolbar>
  <ButtonGroup>
    <Button><Glyphicon glyph="align-left" /></Button>
    <Button><Glyphicon glyph="align-center" /></Button>
    <Button><Glyphicon glyph="align-right" /></Button>
    <Button><Glyphicon glyph="align-justify" /></Button>
  </ButtonGroup>
</ButtonToolbar>
 • Ta sẽ có kết quả:
 • Thuộc tính glyph là bắt buộc, có thể tham khảo danh sách các icon tại http://getbootstrap.com/components/#glyphicons.

Vậy là ta đã thấy tạo một icon cho button thật dễ dàng với react-bootstrap

2. Sử dụng Labels:

 • Labels cũng được sử dụng rất dễ dàng với cấu trúc:
<Label bsStyle="default">Default</Label>
 • bsStyle là không bắt buộc, nếu không khai báo thì mặc định sẽ là default.
 • Khi sử dụng bsStyle, ta có thể khai báo với các giá trị: default, primary, success, info, warning, danger.
 • Kết quả tương ứng với các giá trị của bsStyle:

Như vậy, sử dụng label cũng thật dễ dàng.

3. Sử dụng Badges:

 • Tương tự như Labels, Badges được thiết kế riêng để hiển thị cho các con số đặc biệt như số items mới, số thông báo...
 • Badges được sử dụng đơn giản như Labels:
<p>Badges <Badge>42</Badge></p>
 • Kết quả thu được như sau:
 • Badges còn có thuộc tính pullRight không bắt buộc với giá trị default là false.

4. Cách tạo Alert messages:

 • Ví dụ về một Alert messages đơn giản:
<Alert bsStyle="warning">
  <strong>Holy guacamole!</strong> Best check yo self, you're not looking too good.
</Alert>

 • Thuộc tính bsStyle có thể bao gồm các giá trị success, warning, danger, info với info là giá trị default.
 • Ngoài ra còn có các thuộc tính closeLabel với giá trị mặc định Close alertonDismiss được sử dụng khi tạo các Alert phức tạp, có close button như:
<Alert bsStyle="danger" onDismiss={this.handleAlertDismiss}>
   <h4>Oh snap! You got an error!</h4>
   <p>Change this and that and try again. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.</p>
   <p>
      <Button bsStyle="danger">Take this action</Button>
      <span> or </span>
      <Button onClick={this.handleAlertDismiss}>Hide Alert</Button>
   </p>
</Alert>

 • Với handleAlertDismiss là một function tự customize.

5. Sử dụng ProgressBar:

 • Một cách đơn giản và hiểu quả để tạo thanh hiển thị tiến trình là dùng ProgressBar:
<ProgressBar now={60} label={60} />
 • Kết quả thu được:
 • Thuộc tính label để hiển thị số %
 • Ngoài ra còn có thuộc tính bsStyle gồm các giá trị: success, warning, danger, info tương ứng với các kết quả:
 • Thêm striped để tạo hiệu ứng
 • Tương tự còn có active để tạo animate stripes di chuyển từ phải sang trái. Tuy nhiên thuộc tính này không hỗ trợ IE9 và phiên bản thấp hơn.
 • Ngoài ra ta cũng có thể kết hợp nhiều progresses trên một thanh duy nhất:
<ProgressBar>
  <ProgressBar striped bsStyle="success" now={35} key={1} />
  <ProgressBar bsStyle="warning" now={20} key={2} />
  <ProgressBar active bsStyle="danger" now={10} key={3} />
</ProgressBar>
 • Sẽ thu được kết quả
 • Ta cũng có thể sử dụng srOnly để ẩn label của progress.
 • Ngoài ra còn một số thuộc tính khác có thể dùng đơn giản: children, max, min

IV. Kết luận

Trên đây là cách dùng một số components nhỏ của react-bootstrap. Hi vọng bài viết có thể cung cấp cách nhìn tổng quan, dễ hiểu nhất cho những bạn mới tiếp xúc với các components đơn giản của thư viện react-bootstrap. Chúng ta có thể tìm hiểu rất nhiều components khác rất tiện dụng trong thư viện react-bootstrap của react qua trang chính thức: https://react-bootstrap.github.io/components.html Tài liệu tham khảo và demo:

Cảm ơn đã theo dõi

All Rights Reserved