+6

Mô phỏng thuật toán sắp xếp

In trô

Tản mạn một chút sau chuỗi ngày WFH vì con Cô vi và đi làm trở lại. Mình nhận ra trong quá trình làm việc ở nhà mình bị ... "lười" đi rất nhiều, cứ thiết nghĩ WFH thì mình sẽ có nhiều thời gian và làm được nhiều thứ hơn. Nhưng Khônggg cuộc sống không giống như cuộc đời 😢 😢 😢, mình gần như bị cuốn nhiều hơn trong công việc (không biết có ae nào như mình không ???) một phần do công ty mình đang nhiều dự án và cũng một phần là mình chán quá :v ... Hôm trước mình có xem lại một video cũ khá hay ho Sound of Sorting, ae có thể xem bài viết chi tiết ở đây. Và chợt nhận ra lâu rồi mình không làm nhiều về thuật toán, cũng chẳng luyện hackerrank, leetcode, ... các thứ không "trâu chó" như hồi sinh viên cày để thi ACM 😢. Thế là mình quyết định "bắt chước" theo cái vid kia để mô phỏng lại mấy thuật toán sắp xếp :v (đùa chứ code cái merge sort sai lên sai xuống chán vl 😞).

Ok ... Vẽ thôi !!!

Thực hành

Mình có mô phỏng lại 5 thuật toán sắp xếp cơ bản bằng thư viện matplotlib của python. Mục đích cũng chỉ là có cái nhìn trực quan hơn về các thuật toán sắp xếp, cách các thuật toán chạy, và cái nào chạy nhanh hơn :v ... Cái này thì đã có rất nhiều người làm và còn làm rất đẹp nữa, mình chỉ làm lại để luyện tay thôi nên nếu có gì chưa được ngon nghẻ lắm thì ae góp ý nhé 😁 😁 😁.

Đây là các thuật toán mình mô phỏng, chắc sẽ update nốt một số thuật toán khác sau:

 • Bubble sort

 • Insertion sort

 • Quick sort

 • Selection sort

 • Merge Sort sort

  Full source code mình để trên github ae thấy hay thì ủng hộ mình cái ⭐ nhá 😁 Tks ae 😁. Sau đó, mình sử dụng pyplotanimation trong thư viện matplotlib để mô phỏng lại các thuật toán như sau:

# Initialize fig
fig, ax = plt.subplots(figsize=(16, 8))
ax.set_title(title)

bar_rec = ax.bar(range(len(array)), array, align='edge')

ax.set_xlim(0, n)
ax.set_ylim(0, n * 1.1)

text = ax.text(0.02, 0.95, "", transform = ax.transAxes)

counter = [0]


def update_plot(array, rec, counter):
  for rec, val in zip(rec, array):
    rec.set_height(val)
    rec.set_color("#07eb0b")
  
  rec.set_color("#e80027")

  counter[0] += 1
  text.set_text("No.of operations :{}".format(counter[0]))


anima = anim.FuncAnimation(
  fig,
  func=update_plot,
  fargs=(bar_rec, counter),
  frames=algo,
  interval=1000./60,
  repeat=False
)

plt.show()

Một số hình ảnh mô phỏng các thuật toán, ae click vào hình để xem nhá:

 • Insertion sort

 • Quick sort

 • Selection sort

Đó, mình chỉ nghịch vậy thôi 😅 😅 😅, các thuật toán sắp xếp khác mình sẽ tiếp tục update cho đầy đủ. Và mình sẽ tiếp tục mô phỏng thêm sử dụng reactjs, hy vọng được anh em ủng hộ 😽 😽 😽.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.