+19

Lộ trình ôn luyện thuật toán để apply vào các công ty bigtech - Phần 1

1. Mở đầu

Sau bài viết Học gì để có thể xin intern/fresher ở các công ty big tech thì mình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ lộ trình để ôn luyệt thuật toán tốt nhất dành cho người mới và cả người đã có kinh nghiệm. Các bạn hãy học tuần tự theo từng mục của bài viết nhé.

2. Lộ trình ôn luyện thuật toán

2.1. Arrays & Hashing

Đây là dạng dễ nhất trong lộ trình này, nhưng cũng là nền tảng để học các phần sau, các bạn nên luyện tập kĩ.

Một số dạng bài easy:

Một số dạng bài ở mức Medium:

2.2. Two Pointers

Độ khó easy:

Độ khó medium

2.3. Stack

Độ khó easy:

Độ khó medium

2.4. Binary Search

Độ khó easy:

Độ khó medium

2.5. Linked List

Độ khó easy:

Độ khó medium

3. Tổng kết

Ở phần một này chỉ liệt kê 5 dạng bài cơ bản, tuy nhiên để có thể hiểu rõ và vận dụng nhuần nhuyễn thì cũng cần kha khá thời gian để luyện tập. Hầu hết các công ty vừa và nhỏ thì chỉ phỏng vấn 5 dạng này thôi, và chủ yếu là những bài easy. Các công ty bigtech thì đa số cũng tập trung vào 5 dạng này nhưng ở độ khó medium, hard.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.